עתודות הותיקה. 2959/11 קרן הפנסיה עתודות הותיקה נ. שר האוצר 05

הקרן פסקה לקבל עמיתים חדשים במרץ 1995 כתוצאה מכך משתתפים כל חברי הקרן הן בסיכון למקרה פטירות ונכויות והן בסיכון תוחלת החיים לאחר גיל הפרישה בקרן העל הותיקה רשומים כ 24000 עמיתים וכ 9400 מקבלי פנסיה
הונה הצבור בסוף שנת 2009 של קרן גילעד הוותיקה, הוא כ- 6 ל בע"מ בעבור קרן העל ועמיתיה 3

2959/11 קרן הפנסיה עתודות הותיקה נ. שר האוצר 05

קרן הביטוח והפנסיה לפועלים חקלאיים 10.

29
רשימת קרנות הפנסיה הוותיקות המאוזנות עמיתים מבטחים מיטיבית צור קשר טלפונים
עמיתי קרן הפנסיה עתודות הותיקה 4
רשימת קרנות הפנסיה הוותיקות המאוזנות עמיתים מבטחים מיטיבית צור קשר טלפונים
להלן רשימת הקרנות הוותיקות המאוזנות
2959/11 קרן הפנסיה עתודות הותיקה נ. שר האוצר 05
הקופה הינה קופה מפעלית ומיועדת לעמיתים במעמד שכיר ועצמאי
בנימין האן נ ג ד המשיבים: 1 בעלי המניות : הסוכנות היהודית 50% , ארגון עובדי הסוכנות היהודית 50%
קרן הפנסיה לעובדי הדסה בע"מ 8 מכיוון שאין מצטרפים חדשים ישנה ירידה מתמדת במספר העמיתים ועלייה במספר הגימלאים

2959/11 קרן הפנסיה עתודות הותיקה נ. שר האוצר 05

ל על ידי פסגות פנסיה ה.

4
2959/11 קרן הפנסיה עתודות הותיקה נ. שר האוצר 05
קרן הגמלאות המרכזית של עובדי ההסתדרות בע"מ 6
2959/11 קרן הפנסיה עתודות הותיקה נ. שר האוצר 05
נתיב קרן הפנסיה של פועלי ועובדי מפעלי משק ההסתדרות עמדת העותרים לבקשה לעיון בתיק; תגובת המדינה לבקשה לעיון בתיק; עמדת המשיבות 12-4 לבקשה לעיון בתיק בשם העותרים: עו"ד ד"ר גאי כרמי בשם המשיבים 1-3: עו"ד הנר הלמן בשם המשיבים 12-4: עו"ד אלישע שור החלטה 1
2959/11 קרן הפנסיה עתודות הותיקה נ. שר האוצר 05
שוני זה נובע מהיותם של עמיתי האגודה חברי קואופרטיב עצמאיים, ובשל כך כל קואופרטיב שחבריו ביטחו עצמם בתוכנית הפנסיה בנה לעצמו את האופק הפנסיוני כפי שהחליטו עליו חבריו הקרן מאוזנת מחודש יולי 2005 לאחר שאושרה תכנית ההבראה והתקנון המתוקן
לא מצאתי מקום להורות על העברת העתק כתבי בי-דין בדואר אלקטרוני מה גם שהמבקש הבהיר כי אינו מבקש צו בעניין בקרן כ- 40 אלף עמיתים, כמחציתם עמיתים פעילים, וכ- 4,000 גמלאים

2959/11 קרן הפנסיה עתודות הותיקה נ. שר האוצר 05

קרן הביטוח והפנסיה לפועלים חקלאיים ובלתי מקצועיים 11.

9
רשימת קרנות הפנסיה הוותיקות המאוזנות עמיתים מבטחים מיטיבית צור קשר טלפונים
למותר לציין כי בעניין זה הצדדים רשאים להגיע להסכמות ביניהם
2959/11 קרן הפנסיה עתודות הותיקה נ. שר האוצר 05
קרן הביטוח והפנסיה לפועלי בניין ועבודות ציבוריות — אגודה שיתופית בע"מ 9
רשימת קרנות הפנסיה הוותיקות המאוזנות עמיתים מבטחים מיטיבית צור קשר טלפונים
קרן הפנסיה עתודות הותיקה 2