החברה לשירותי איכות הסביבה. החברה לשירותי איכות הסביבה

מנהלי החברות גם ציינו שיש קושי רב בהשגת אישורים מהמשרד להגנת הסביבה להעביר פסולת ממפעלים לטיפולם, ולא לנאות חובב ואולם, בגלל הגדרת המונופול, החברה מחויבת לפעול על פי מחירון מפוקח, שלא עודכן כמעט ארבע שנים
נוסף לפעילות העסקית, עוסקת החברה גם בהנחלת אחריות סביבתית חברתית בקהילה במסגרת רפורמה בענף הפסולת המסוכנת שהמשרד להגנ"ס מנסה ליישם מאז שנת 2015, באוגוסט 2016 פורסמה , אלא שלאחר סבב הערות הציבור הוחלט שיש צורך להכניס שינויים מהותיים בהצעה ופרסומה נדחה

החברה לשירותי איכות הסביבה בסכנת סגירה

עוד טענו כי לא קיימת הכרה בכל העלויות הרלוונטיות, מה שמהווה פגיעה בזכויות החברה והיא מעוניינת להוציא את כל שירותיה מפיקוח, למעט שירות ההטמנה של פסולת מסוכנת.

20
עדכון מחירון לטיפול בפסולת מסוכנת
החברה מקיימת קשרים עם העוסקות בתחומים הנושקים לתחומי העיסוק של החברה לשרותי איכות הסביבה
הפרטה ראשונה לממשלה החדשה: החברה לשירותי איכות סביבה
זאת מאחר ותוקף המחירון הקודם שפורסם בסוף 2016, פג ב-30 באפריל 2017
החברה לשרותי איכות הסביבה: אנחנו מופלים לעומת המתחרים
במשך השנים התפתחה החברה, וכיום היא מספקת לתעשייה, למכוני המחקר, למעבדות ולבעלי עסקים מגוון שירותים רחב בתחום איכות הסביבה ובהם: , , ניטור סביבתי ותעסוקתי, ועוד
המפעל מטפל במגוון רחב של פסולות רעילות ומסוכנות להלן כל המשרות הפעילות בהחברה לשירותי איכות הסביבה על פי החברה, המצב נבע מהצורך להשתמש בטכנולוגיות יקרות יותר לטיפול; החובה בחוק לקלוט את כל סוגי הפסולת גם ללא התניית תשלום מהלקוח; וכן דרישות רגולטוריות נוספות לטיפול בפסולת
כבר בתחילת דרכה של החברה הממשלתית לשירותי איכות הסביבה, בשנת 1991, במסגרת ההכרזה על החברה כמונופול, הוכנסו מחירי הטיפול בפסולת מסוכנת שהחברה מספקת, לפיקוח כמו כן, יש לטענת החברה יש להגביל את החובה שלה לקלוט כל פסולת, וכן יש לפתח מדיניות נפרדת לפסולת מסוכנת מסוג אורגני כמו זו המועברת לשריפה

החברה לשירותי איכות הסביבה

רשות התחרות וביקשה לצמצם את היקף השירותים שבהם היא נחשבת כמונופול, בטענה כי מאז 2012 חלו שינויי נסיבות מהותיים בשוק.

19
החברה לשירותי איכות הסביבה, ביטוח נסיעות לחו''ל
על הפרק סוגיות כמו: שינוי , שינוי , היפרדות מאקוסול, ועוד
הפרטה ראשונה לממשלה החדשה: החברה לשירותי איכות סביבה
מסתבר כי החברה מעוניינת לקדם הכרזה עליה כרשות הממונה למתקני פל"א פסולת לאנרגיה — , כחלק מהאסטרטגיה של המשרד להגנ"ס לענף הפסולת
החברה לשירותי איכות הסביבה דרושים יולי 2021
כעת אנו מעדכנים כי למרות שעברה כשנה וחצי מאז הפנייה, היא עדיין בטיפול של רשות התחרות, התקיימו מספר פגישות עם המשרד להגנ"ס בנושא זה, החברה התבקשה לספק הסברים נוספים לבקשה, אך עד כה רשות התחרות טרם קיבלה החלטה