רהיטי דורון בני ברק. רהיטי דורון עיצובים נ' אלהרר

זאת ועוד, ביקשו לציין כי הנתבע הינו לקוח שהיה לא מרוצה מהשירות שקיבל מהתובעת, וזאת בלשון המעטה כעולה מתיק בית-המשפט כתב התביעה בתביעה הקטנה נמסר לידי רהיטי דורון ביום 02
מכאן, שהפיצויים מיועדים לשמש גם תרופה המבטאת את היחס הכללי של החברה לפגיעה בשמו הטוב של אדם 2 489, 493 מול ז' - 494 מול א'; 1 535, 538 מול ג' הנ"ל לא ידעה מה לענות כתוצאה מכך אני נלחצתי ובקשתי את כספי בחזרה

רהיטי דורון עיצובים נ' אלהרר

שרי ישראלי הינה אשת יחסי ציבור למעלה מ-20 שנה ובעלת משרד יחסי הציבור שרי ישראלי SIPR, שהוקם בשנת 1996.

20
רהיטי דורון עיצובים נ' אלהרר
בחלקים רבים מעדותו, כפי שתואר, הנתבע נסמך על דברי מר סמר בעניין הטרמיטים
רהיטי דורון עיצובים נ' אלהרר
שיעור הפיצוי נגזר, בין היתר מחומרת הפגיעה שארעה
Calaméo
קובע: "לשון הרע היא דבר שפרסומו עלול - 1 להשפיל אדם בעיני הבריות או לעשותו מטרה לשנאה, לבוז או ללעג מצדם; 2 לבזות אדם בשל מעשים, התנהגות או תכונות המיוחסים לו; 3 לפגוע באדם במשרתו, אם משרה ציבורית ואם משרה אחרת, בעסקו, במשלח ידו או במקצועו; 4 לבזות אדם בשל גזעו, מוצאו, דתו, מקום מגוריו, גילו, מינו, נטייתו המינית או מוגבלותו; בסעיף זה "אדם" - יחיד או תאגיד; "מוגבלות" - לקות פיסית, נפשית או שכלית, לרבות קוגניטיבית, קבועה או זמנית"
S " זבל של חברה" היא אמירה בוטה אשר לא משתמעת לשני פנים, ובנוסף יש בה אמירה הקובעת כי התובעת סיפקה ארונות עם "טרמיטים" בנוסף לאמור, כינה את החברה: "זבל של חברה" נספח ו', שם
ב רואים כפרסום לשון הרע, בלי למעט מדרכי פרסום אחרות: 1 אם היתה מיועדת לאדם זולת הנפגע והגיעה לאותו אדם או לאדם אחר זולת הנפגע; 2 אם היתה בכתב והכתב עשוי היה, לפי הנסיבות להגיע לאדם זולת הנפגע"

רהיטי דורון עיצובים נ' אלהרר

ובהמשך: "להבדיל מנזקי ממון, הניתנים ברגיל לשומה ולתחשיב ברמת דיוק זו או אחרת, הפיצויים עבור נזק שאינו של ממון מבוססים על הערכה כללית ביותר, המבטאת את הגישה המשפטית הראויה להטבת נזקים מסוג זה.

9
Calaméo
סכומם של דברים, נחה דעתי כי יש באמירות שהובאו על-ידי הנתבע, כפי שפורטו לעיל, אמירות אשר המשמעות העולה מהן - כי מדובר בתובעת המזלזלת ומשקרת את לקוחותיה, לא עומדת בזמנים כפי שמתחייבת, ומספקת סחורה לא איכותית הנגועה אף בטרמיטים
רהיטי דורון עיצובים נ' אלהרר
יוצא אפוא, שהחוק מכיר גם בתאגיד כמי שעלול להיות נפגע מחמת פרסום לשון הרע
זה משרד שנבחר להוביל את טקס פרסי 2021
מנגד, טוענים ב"כ הנתבע כי התובעת לא זימנה לעדות את הקבלן, על מנת שניתן יהא לקבוע שאמירות הנתבע גרמו לו להפסיק את המשך ההתקשרות עם התובעת
כמו כן, התובעת זימנה לעדות את מר אלברט סויסה שריסס בדירה להלן: "מר סוויסה" , אולם זה בחר שלא להתייצב, והתובעת ויתרה על זימונו באמצעות צו הבאה האם ארבעת הפרסומים מהווים לשון הרע? שלב שני: האם על-פי משמעות הדברים על-פי "האדם הסביר", אלה מהווים "לשון הרע", על-פי סעיף 1 לחוק, והאם מתקיים "פרסום" על-פי מבחני סעיף 2 לחוק
אשר על-כן, לא ניתן לומר שההודעה "פורסמה", כדרישת החוק הגם, ההודעות שנשלחו לגב' פרח נשלחו ישירות אליה, ואין מדובר כלל ב"פרסום", כהגדרתו בחוק איסור לשון הרע

רהיטי דורון עיצובים נ' אלהרר

עתה יש לבחון את שאלת הסעדים, והפיצוי הראוי.

16
זה משרד שנבחר להוביל את טקס פרסי 2021
לא זו אף זו, סבורה אני שהיה על הנתבע דווקא, לעמוד על זימונו של מר סמר, על-מנת שיבסס את טענות הגנתו
זה משרד שנבחר להוביל את טקס פרסי 2021
כמו כן, הדגישו כי מדובר בנתבע שמצבו האישי לא בכי טוב
רהיטי דורון עיצובים נ' אלהרר
סעיף 7 א לחוק קובע: " א הורשע אדם בעבירה לפי חוק זה, רשאי בית המשפט לחייבו לשלם לנפגע פיצוי שלא יעלה על 50,000 שקלים חדשים, ללא הוכחת נזק; חיוב בפיצוי לפי סעיף קטן זה, הוא כפסק דין של אותו בית משפט, שניתן בתובענה אזרחית של הזכאי נגד החייב בו