יחידת כפיר. לוחם כפיר

החטיבה מצוידת ב בלבד, הנחשבים למיושנים ופגיעים ובעלי מיגון לא מספק כמו כן מקיימים המדורים אימונים משותפים עם יחידות מצבאות זרים המקיימים קשרי ידידות עם ישראל ובהם ו
התג הורכב מחרב וכנפיים, בצבעים ו המתאימים יוכלו לצאת לקורסי פיקוד וקצונה

יחידת שמשון

בסיומו, המתאימים ביותר התחילו את המסלול שמשכו היה כ-18 חודשים.

26
חטיבת כפיר
בשנת , כחלק מהחלטה כוללת על חטיבת כפיר, הגדוד החל להחליף קווי תעסוקה מבצעית, בדומה לשאר גדודי החי"ר בצה"ל
חטיבת כפיר
בבית הקברות ניצב פסל אבן של לוחם וכלבו, שעוצב בהשראת הכלב "אוסקר", שנהרג בשנת ב ואשר לא ניתן היה לחלץ את גופתו
חטיבת כפיר
לאחר-מכן, במהלך התחקיר הצה"לי, שיקרו החיילים, וסילפו את פרטי הפעולה
לאחר מיסוד היחידה, החל להבנות תהליך גיוס וסינון חיילים אשר התאימו לשרת ביחידה בשנת , זכו לראשונה מחזור נובמבר של הגדוד ב תחצ"ן ודורגו באותה שנה כפלוגה המצטיינת מבין שאר פלוגות החי"ר, בפעם הראשונה מאז הקמת החטיבה
כיום גם המתאימים מבין מתגייסי מחזורי גיוס של חטיבת כפיר בחודשי אוגוסט, נובמבר ומרץ רשאים להשתתף בגיבוש ליחידת הלוט"ר רוב המדריכות הן מדריכות חי"ר, אשר עברו קורס מדריכות צליפה

יחידת

היחידה בעבר יחידת עוקץ היא יחידת ה של , שתפקידה להפעיל למשימות ייעודיות.

29
הכירו את כפיר
מקור השם בא"ח כפיר למעשה מתפרס על גבי 2 בסיסים הממוקמים זה לצד זה - מחנה בקעות ומחנה פלס
יחידת שמשון
בספטמבר 2006 אושר סופית צבע הכומתה
יחידת שמשון
לוחמי היחידה רוכשים יכולות מתקדמות הכוללות ציוד לחימה חדיש ומתקדם של , ורובי על בסיס