נעמן רפרקטורים. קטלוג לבנים חסינות אש, לבני שמוט ורפרקטורים

בי רכשה את נעמן רפרקטורים מקונצרן כור לפני כשנה וחצי ל"גלובס" נודע, כי בעקבות הרכישה תאחד אר
בתקופת הבעלות של כור רשם המפעל מחזור הכנסות של כ-7 מיליון שקל

קטלוג לבנים חסינות אש, לבני שמוט ורפרקטורים

בי הבריטית - תאחד המפעל עם נעמן רפרקטורים «היקף העיסקה - 11.

17
קטלוג לבנים חסינות אש, לבני שמוט ורפרקטורים
נחתם ההסכם למכירת מפעל ברבור לקבוצת המשקיעים הבריטית, אר
קטלוג לבנים חסינות אש, לבני שמוט ורפרקטורים
בין המועמדים שהוזכרו לרכישת המפעל: סמי קצב וכתר פלסטיק
נחתם ההסכם למכירת ברבור לאר.ג'י.בי הבריטית
כפי שפורסם ב"גלובס", מתנהל מו"מ גם לגבי מכירת יתרת הפעילות של מרחב על ידי כור לגורמים אחרים
בברבור מועסקים כ-55 עובדים, ומחזור הכנסותיו השנתי כ-26 מיליון שקל בי את פעילות מפעל ברבור עם פעילות מפעל אחר בעכו, שבבעלותה, מפעל נעמן רפרקטורים
בעקבות מכירת מפעל ברבור, נותרה מרחב עם שתי חברות - חמת וחרסה בי הבריטית - תאחד המפעל עם נעמן רפרקטורים «היקף העיסקה - 11

נחתם ההסכם למכירת ברבור לאר.ג'י.בי הבריטית

«מאת דוד חיון «נחתם ההסכם למכירת ברבור לאר.

קטלוג לבנים חסינות אש, לבני שמוט ורפרקטורים
האיחוד בין נעמן לבין ברבור יחסוך לאר
נחתם ההסכם למכירת ברבור לאר.ג'י.בי הבריטית
בי את המבנה השכור שהיא מחזיקה, שהושכר לה על ידי חברת מזפק, המחזיקה בבעלות על נעמן פורצלן - מפעל הפועל בסמוך לנעמן רפרקטורים
קטלוג לבנים חסינות אש, לבני שמוט ורפרקטורים
האיחוד בין נעמן רפרקטורים לבין ברבור ייעשה על ידי העברת הפעילות של נעמן למפעל ברבור בעכו