Present simple תרגול. Learning English Grammar Online for free

יש לכם שאלה על חומר הלימוד? קשר רציף עם ההורים ועם המורה לאנגלית של התלמידים, כך המורים של מטיק יוכלו לעזור לתלמיד לצלוח בקלות את המעבר לחטיבת הביניים לאחר שש שנים באותו בית ספר, הם מגיעים לבית ספר חדש שעליהם להתרגל אליו
המורים של מטיק יתאימו את ההסבר לתלמיד באופן אישי, כך שהוא יוכל להבין בדרך שהכי מתאימה לצורת החשיבה שלו הגעה לרמה שממצה את הפוטנציאל של התלמיד בכל המיומנויות הנדרשות בלימודי האנגלית בתוך שנה

Learning English Grammar Online for free

מוזמנים לקרוא כאן למטה איך מטיק יכולה לעזור לכם.

22
Learning English Grammar Online for free
התלמידים לומדים לאתר את הנושא המרכזי של הטקסט, לחפש בו אינפורמציה ספציפית, למצוא את משפטי המפתח בכל פסקה ולהבין את ההוראות שניתנות להם
מבחנים באנגלית לכיתה ז'
צריכים עזרה לקראת מבחן באנגלית? כמו כן, מלמדים את התלמידים יסודות כתיבה כגון שימוש באותיות גדולות, חוקי תחביר ושימוש נכון בזמנים
מבחנים באנגלית לכיתה ז'
מוזמנים להשאיר לנו תגובה בחלק התחתון של העמוד ונחזור אליכם עם הפתרון קבוצות קטנות של 3 — 5 תלמידים ותלמידות הכוללת מורה לאנגלית של מטיק
לחלקם המעבר לחטיבת הביניים יהיה חלק בעוד שלאחרים ייקח זמן רב יותר להסתגל המורים של מטיק מתייחסים גם לפן הרגשי ויעזרו לתלמידים להסתגל למסגרת הלימודים החדשה

Learning English Grammar Online for free

מרגישים שיש נושא שלם שאתם לא מספיק מבינים אותו? בניגוד להכתבה, שדורשת אך ורק היכרות עם המילה שנלמדה, בחני אוצר מילים דורשים גם הבנת משפטים שלמים ואסטרטגיות התמודדות, כגון היכרות עם חלק הדיבר של המילה.

14
מבחנים באנגלית לכיתה ז'
המעבר לחטיבת הביניים: התלמידים והתלמידות חווים תקופת הסתגלות לא פשוטה
מבחנים באנגלית לכיתה ז'
תכנית אישית לכל תלמיד ותלמידה, לאחר אבחון רמת הידע שלהם, כך גם תלמידים עם פערים מהיסודי יוכלו להגיע להישגים ולהשתבץ בהקבצה גבוהה
Learning English Grammar Online for free
יש להם מספר שנים לעשות זאת! לבסוף, עליהם להתאים את עצמם הן למסגרת חברתית והן למסגרת לימודית חדשה