הושענא רבה 2020. מתי סוכות 2020?

נטילת הערבה בגבולין מחוץ לבית המקדש היא תקנת , מ, ואינה דוחה שבת רגע לפני חיתום הדין בחצות הליל, כתבו לכם "פיתקא טבא", התפללו על נפשכם, על כל הרצונות שלכם, ה' שומע ומילותיכם יכולות לשנות את גזר הדין ולהוריד עליכם שפע משמים בשנה זו
לקיים מנהג נביאים שנהגו כן

הושענא רבה

אתר כיפה בשיתוף ארגון "עשה לך רב" מציעים לכם מבחר שיעורים לצפיה והאזנה ומאפשרים לכם להרכיב לעצמכם את ערב הלימוד שלכם.

8
בואו להרכיב את לימוד ליל הושענא רבה שלכם!
עוד בסגולת ימים אלו אמר רבינו נחמן מברסלב שבליל שמיני עצרת — מחלקים פרנסה על כן חשוב וראוי לתפוס את העת רצון ולחסוך הרבה עוגמת נפש וטירחה של כל השנה בריצה וחיפוש אחרי פרנסה או הפסד ממון
מסירת הפתקים בהושענא רבה
וכתב השו"ע סי' תרי"א סעי' ב' "והתירו לקנב ירק ולפצוע אגוזים מן המנחה ולמעלה של יוה"כ , כשחל בחול, והאידנא נהגו לאסור"
מתי סוכות 2020?
רמז שעל ידי התורה הנקראת טוב, יתהפך ח"ט להיות טוב, דהיינו זכות, ולכך המשילה לאגוז, עכ"ד נר"ו" הרמב"ם פסק הלכות תשובה פ"א ה"ד שעל עבירות 'לא תעשה' תשובה תולה ויום הכיפור מכפר כו'
וְזֶה מְדֻבָּר כְּשֶׁלֹּא חָזַר כָּל אוֹתוֹ זְמַן בִּתְשׁוּבָה This year we need salvation more than ever, with all the challenges the world is facing

פתקא טבא

מקורות כתב הדרכי משה סי' תקפ"ג ס"ק א' "וכן היה נוהג הר"ם ולא היה נזהר לאכול שום ואגוזים ולא שום דבר תשב"ץ סי' קיח עכ"ל הכל בו ולא כמקצת שנזהרים לאכול אגוזים בראש השנה ואומרים דאגוז בגימטריא חטא.

29
הושענא רבה 2020 ושמיני עצרת
בגמרא נחלקו אם זקיפת הערבות במקדש היא , או לדעת ניתן ללמוד זאת מהמילים "ערבי נחל" - שתי ערבות, אחת למקדש ואחת ללולב
מתי סוכות 2020?
וכתב ברמ"א סעי' ב' "יש מדקדקים שלא לאכול אגוזים, שאגוז בגימטריא חטא, ועוד שהן מרבים כיחה וניעה ומבטלים התפלה"
פתקא טבא