הדוגמנית מבני ברק. תאונה בדרך מבני ברק לצפת

Tehei nishmosom tzerurah betzror hachaim
Upon arrival with the buses in Karmiel where they would take the train to Tel Aviv, there were secular Jews approaching them with cold water After the disaster, the police send everyone home

YEHI ZICHROM BORUCH: IN PHOTOS: The 45 Victims z”l of the Meron Lag Ba’omer Tragedy

They provided free transportation to Tel Aviv and from there to Yerushalayim and elsewhere when generally there are no buses or trains operating in middle of the night.

23
תאונה בדרך מבני ברק לצפת
The same occurred when they arrived in Tel Aviv
תאונה בדרך מבני ברק לצפת
Jews all over Israel were pained
הושק קו חדש שמספרו 589 מבני ברק לעמנואל

הושק קו חדש שמספרו 589 מבני ברק לעמנואל

.

12
YEHI ZICHROM BORUCH: IN PHOTOS: The 45 Victims z”l of the Meron Lag Ba’omer Tragedy
הושק קו חדש שמספרו 589 מבני ברק לעמנואל
הושק קו חדש שמספרו 589 מבני ברק לעמנואל

הושק קו חדש שמספרו 589 מבני ברק לעמנואל

.

1
תאונה בדרך מבני ברק לצפת
YEHI ZICHROM BORUCH: IN PHOTOS: The 45 Victims z”l of the Meron Lag Ba’omer Tragedy
תאונה בדרך מבני ברק לצפת