מושב יסודות. תירוש (מושב)

שלוש נערות בודדות ניצולות שואה, נספו בשרפה במקום גם לצעירים בראשות הרב יהודה כהן שקיימת כבר כמעט 30 שנה
המושב הוקם על אדמות ה ה , שתושביו עזבוהו במהלך ולא הורשו לחזור אליו לאחריה היה ענף לולים מפותח מאוד, פרות לחליבה, דיר כבשים, כרמי ענבים מכל הזנים שסיפקו לכרמל מזרחי את התוצרת המשובחת שלהם

יסודות (מושב)

בנוסף ל פועלים במשק רפת חלב המייצרת מעל 3 מיליון ליטר בשנה, , מצבעה תעשייתית בתחום המתכת ומפעל ל מיזוג אוויר.

22
תירוש (מושב)
במקום שאליו מגיעים תלמידים מכל האזור ו שאליו מגיעות תלמידות גם מיישובי הסביבה
יסודות (מושב)
מפת היישובים של באדום - בירוק - מיקום בניין המועצה tabBackground:;tabBorder: aaa;defaultTab:0; תִּירוֹשׁ הוא של "" בעל צביון דתי בין ל ב השייך ל
יסודות (מושב)
תחילה שכן הקיבוץ בסמוך לצומת של כביש הגבורה וכביש לטרון, ובדצמבר 1949 עבר לנקודת הקבע, על גבעה כקילומטר וחצי מדרום , סמוך לקיבוץ , שסייע לו בשנים הראשונות
במרץ 1951 הושלמה סלילת כביש הגישה לקיבוץ שרפה ניצתה ב מאש ה שנאחזה בשמלת אחת מחברות המושב תוך כדי בישול
ב- החלה הקמת היישוב על אדמות המושב, אשר קלט עשרות משפחות ממפוני המושב נמצא צמוד ומצפון ל המחבר את לצומת , כ-10 ק"מ בקו אווירי ממערב ל

יסודות (מושב)

באותה שנה הפך הקיבוץ ל ,.

21
יסודות (מושב)
שמו של היישוב ניתן לו בגלל ה הרבים באזור
יסודות (מושב)
גרעין המקימים שכן תחילה ב שב, אחר כך עבר הכשרה בקיבוץ הסמוך
תירוש (מושב)
בתחילת שנות ה-2000 עובר המושב תהליך ממושב שיתופי ל