הלכות תשעת הימים. הלכות תשעת הימים

ולהתאבל יותר מדי, אי אפשר, שאין גוזרים גזירה על הצבור אלא אם כן רוב הצבור יכולים לעמוד בה, אלא די לנו בגזרות שחכמים אסרו עלינו לא טוב לשהות סיום מסכת לעשותו באב
שו"ת אגרות משה או"ח סי' עט' אך אם יש הכרח בדבר, כגון שצריך להכנס לדירה מיד אחרי תשעה באב - יכול לסייד גם אחרי ראש חודש

קיצור דיני תשעת הימים

ברמ"א שם דמציעים לבנים לכבוד שבת.

23
הלכות תשעת הימים
באופן כללי משתדלים כמה שיותר למעט בשמחה, בענייני תענוג, טיולים שמחות וכו'
הלכות ומנהגים ל'תשעת הימים'
לפני הצהרים לא עובדים מצד הדין, זאת על מנת לא להסיח את הדעת מן האבלות
תשע הלכות על תשעת הימים
והוא הדין ליולדת בתוך שלושים יום שדינה כחולה
אכילת בשר ושתיית יין מותרת רק מהצהרים קבלנים הבונים לציבור מותרים לבנות, שיש בזה משום מצות ישוב א"י וכן הפסד פרנסת עובדים רבים, והוא הדין לדבר האבד
· אסור לקנות בגדים ומנעלים חדשים או לתת לאומן לעשות לו, ואפילו אין משתמשים בהם עד לאחר תשעה באב אולם בשבת שבתשעת הימים לכל הדעות אוכלים בשר ושותים יין כבכל שבתות השנה, ואף יותר מכך, בכדי להדגיש שאין אבלות בשבת

הלכות ומנהגים ל'תשעת הימים'

האם ניתן להיכנס לדירה חדשה? אך יולדת מותר לה כבר במוצאי תשעה באב לאכול בשר ויין.

הלכות תשעת הימים
לפני הצום עורכים סעודה מפסקת
קיצור דיני תשעת הימים
בכל ענייני אכילה ושתייה יש להתייעץ עם רב, כל אחת לפי עניינה
קיצור דיני תשעת הימים
ומה נכלל באיסור אכילת בשר ושתיית יין בימים אלו? אסור לגדולים לספר ילדים קטנים בשבוע שחל בו תשעה באב אסור לכבס בגדים בשבוע שחל בו תשעה באב וכן אסור ללבוש בגדים מכובסים בשבוע זה ולכן מי שרוצה להחליף בגדים בשבוע זה צריך להכין בגדים לפני שבת כלומר אם רוצה להכין שלוש חולצות ילבש כל חולצה למשך חצי שעב עד שעה ואח"כ יפשוט אותה וחולצה זאת יוכל ללבוש בשבוע שחל בו תשעה באב משום שבגד זה כבר אינו נחשב לבגד מכובס ומותר ללבשו בשבוע שחל בו תשעה באב