יציאת שבת צפת. זמני כניסת שבת ויציאת שבת ברחבי 30 ערים בישראל [24.07.2021]

עבודות אדמה למשל, לזרוע, ליטוע, לחרוץ חריצים באדמה מנוחה זה לשבת בנחת בסלון יחד עם המשפחה או החברים, לספר חוויות מהשבוע, להתעדכן
מזל שיש את יום השבת באופן עקרוני ניתן לצאת ידי חובה על ידי הדלקת נר אחד אולם מנהג משכבר הימים להדליק לפחות שני נרות — אחד כנגד "זכור" ואחד כנגד "שמור"- שני נוסחים המוזכרים בתנ"ך בהקשר של מצוות השבת

כניסת שבת, זמני יציאת שבת ומועדי הדלקת נרות

זמני כניסת השבת המופיעים בלוחות, הם זמני הדלקת הנרות, שונים ממקום למקום וכוללים תוספת שבת לפי מנהג המקום.

7
זמני כניסת שבת ויציאת שבת ברחבי 30 ערים בישראל [24.07.2021]
החלק המרכזי בפרשה הוא תיאור חטא המרגלים ותוצאותיו
כניסת שבת: זמני הדלקת נרות ויציאת שבת
הלך הדייג אל פתח ביתו של יוסף, ששמח מאוד וקנה את הדג
זמני כניסת שבת ויציאת שבת פרשת ואתחנן 23.07.21
אהב הנוכרי את מעמדו והאבן היקרה שלו והיה מסתובב איתה מוחבאת בכובעו לאורך כל ימות השנה
פָּרָשַׁת שְׁלַח לְךָ היא פרשת השבוע הרביעית בספר במדבר יום השבת נחשב ליום חג, יום בו לובשים בגדים חגיגיים, מוסיפים תפילות מיוחדות, מברכים ברכות מיוחדות, עורכים סעודה ונחים עם בני המשפחה
ניתן להשתמש בחלק העליון להמרת תאריך של לוח שנה עברי לתאריך של לוח שנה לועזי ולהיפך נוסח ברכת הדלקת נרות: "ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להדליק נר של שבת" יש שמוסיפים: "יהי רצון מלפניך ה' אלוקיי ואלוקי אבותיי שתחונן אותי ואת אישי ואת בני ואת אבי ואת אמי ואת כל קרובי, ותיתן לנו ולכל ישראל חיים טובים וארוכים, ותזכרנו בזיכרון טובה וברכה, ותפקדנו בפקודת ישועה ורחמים, ותברכנו ברכות גדולות, ותשלים ביתנו, ותשכן שכינתך בינינו, וזכנו לגדל בנים ובני בנים, חכמים ונבונים, אוהבי ה', יראי אלוקים, אנשי אמת, זרע קדש, בה' דבקים, ומאירים את העולם בתורה ובמעשים טובים, ובכל מלאכת עבודת הבורא

זמני כניסת שבת ויציאת שבת פרשת ואתחנן 23.07.21

בהכנת לוח שנה זה הושקעו מאמצים רבים הן מהבחינה הטכנית והן מבחינת הלכות ודיני לוח שנה וזמני היום.

כניסת שבת בצפת
צילום: ISTOCK ברכה על הדלקת נרות שבת בָּרוּךְ אַתָּה יְיָ אֱלֹהֵינוּ מֶלֶךְ הָעוֹלָם, אֲשֶׁר קִדְּשָׁנוּ בְּמִצְוֹתָיו וְצִוָּנוּ לְהַדְלִיק נֵר שֶׁל שַׁבָּת
זמני כניסת שבת ויציאת שבת ברחבי 30 ערים בישראל [24.07.2021]
פירושים רבים נאמרו על פרשה זו, לפי רש"י גדול הפרשנים במקרא, הכוונה שה' שהוא אלקנו, אלקי עם ישראל, הוא יתפרסם לכל העולם כה' אחד
זמני כניסת ויציאת שבת פרשת שלח
כפי שה' נח ביום השבת ממלאכה, נוהגים אנו לא לבצע פעולות מלאכה כגון שימוש בחשמל, עיסוק בדברי חול, נסיעה, דיון בדברי חול ועוד ועוד