האמנם מילים. סיכומים: האמנם עוד יבואו ימים

הדברים נאמרו בשלהי המאה ה-15 השיר מתכתב עם שירה של ""
אמנים רבים ניסו לחקות אותו, כיוון שהדבר עלה בקנה אחד עם עקרונות היסוד של הדאדאיזם: מקריות כהיפוכה הגמור של הרציונליות פירושיו היו כה מקוריים ומלהיבים שהפסוקים הלכו מאליהם כמהות לתוכנו ואי-אפשר היה לשכחם

סיכומים: האמנם עוד יבואו ימים

אוסיף ואומר כי ספרות היא שפה של מילים וחומרי היצירה שלה הם מקצב, מילים והרמוניה; לעומת השפה הוויזואלית שבה חומרי היצירה הם צבעים וצורות.

11
סיכומים: האמנם עוד יבואו ימים
יונתן מעלה הסבר שיש בו תמיהה על הקישור בין עץ לאדם: " כי לא כבן אדם, עץ שעל פני השׂדה לִהסתר מלפניכם במצור"
מילים לשיר האמנם
הגבולות נפרמו, והאות נושאת עליה את המילה ומייבאת משמעות עומק ליצירה
כמוה
במילים נפלאות כל כך הוא את ליבה לקח אך מה יהיה אחר כך
ד"ר נורית צדרבוים "הציור הוא שירה אילמת והשירה היא ציור מְדַבֵּר" סימונידס מה הדומה או השונה בין הספרות ובין האמנות הפלאסטית? בתקופה זו "החוגים הירוקים" משמיעים את קולם ביתר שאת ההוראה לא לכרות יש לה טעם תועלתי יישומי בלבד: כאשר העץ הוא עץ סרק מותר לכרות אותו ולהשתמש בו לבניית המצור
השיח שמתקיים בין הדיסציפלינות מעורר ומפרה, תלוי סגנון תרבותי וייתכן אף תלוי טעם אישי כל אלה הם מטאפורה וסמל, שהרי הם מייצגים דבר-מה

סיכומים: האמנם עוד יבואו ימים

שיר זה דיבר אלי במיוחד ובו פגשתי לראשונה כאשר מצאתי את אחד מציוריי מסדרת ציורי דיוקן עצמי.

30
מילים לשיר האמנם
היא עושה זאת במילים, אך אנו יכולים להמשיך את שירתה באמצעות החשיבה הוויזואלית ולשרטט בעיני רוחנו את דיוקנה המצויר 'קווים קווים' ועוד, וכדבריה לתת למילים לעשות צורות
האמנם עוד יבואו ימים/ לאה גולדברג
אך אם נחזור לשירתה של וולך, אציין שלא רק האותיות המרכיבות את מילותיה הן צורה לכל דבר ועניין, אלא המילים עצמן לקוחות ממילון המונחים של שפת הצורה — השפה הוויזואלית
האמנם עוד יבואו ימים/ לאה גולדברג
בטבע ניתן למצוא מרגוע וחושניות ובחסותו אפשר גם להשלים עם הבדידות שאין מנוס ממנה