דוד אבו עזיז. אבן סעוד

אבן סעוד הוא אביהם של כל מלכיה ושליטיה הבאים של ערב הסעודית במהלך שמר אבן סעוד על , אף שנטה לטובת
אבן סעוד היה ממייסדיה הבולטים של ב- אבן סעוד השתתף אם כי באופן סמלי למדי ב נגד מדינת

אבן סעוד

העות'מאנים שלחו כוחות לחצי האי ערב, וכפו על אבן סעוד להתבצר ולנהל מערכה מגננתית.

8
אבן סעוד
כיבוש ריאד שב וחולל גל תמיכה בבית סעוד, וכוחו הפוליטי והצבאי גבר
אבן סעוד
אם התכוונתם למוחמד אבן סעוד מייסד , ראו
אבן סעוד
רק בשנתיים האחרונות לכהונתו חלה הפרדה ברורה בין אוצר המדינה לקופת המלך הפרטית
הדבר נבע, כפי הנראה, מהעובדה שאבן סעוד היה השליט הערבי היחיד באותה תקופה שלא היה נתון לחסדי המעצמות האירופיות מגמת ההתפשטות נמשכה גם בשנים - תוך שיתוף עם
בנוסף, הבריטים התחייבו לסייע לאבן סעוד במאבקו נגד אבן רשיד, בן בריתם של העות'מאנים

אבן סעוד

עם זאת, בשנה זו פנה יריבו המסורתי, אבן רשיד, ל בבקשת סיוע נגד בית סעוד.

אבן סעוד
ב- עלה בידו להשתלט על עם עשרים איש בלבד, לאחר שהתנקש במושל הרשידי
אבן סעוד
אף על פי כן, הבריטים חתמו בשנת על הסכם עם אבן סעוד המכיר בו כשליט בלתי תלוי של נג'ד ושל אזור שלחוף למעשה תחת חסות בריטית מוסווית
אבן סעוד
במהלך חייו נשא עשר נשים , אשר העמידו לו כ-43 בנים זכרים ועוד מספר בלתי ידוע של בנות
הוא אף עמד לביקורת כיוון שריסן את הקנאות הווהאבית, והתיר ונגינה ברחבי הממלכה ערך זה עוסק במלך ערב הסעודית הראשון
בשנת , בגיל עשר, הוגלה אבן סעוד יחד עם יתר בני משפחתו מנג'ד, לאחר שהמשפחה היריבה, , תפסה בה את השלטון הוא מנע צמיחת בממלכה, אסר על הופעת מוסדות ייצוגיים פוליטיים ל"" לא היו סמכויות כלשהן ונמנע מעיצוב , תוך שהוא נשען על דיני ההלכה האסלאמית

אבן סעוד

הוליד 43 בנים זכרים חוקיים ועוד מספר בלתי ידוע של בנות וכן בנים לא חוקיים , וייסד את שיטת הירושה הסעודית, לפיה המלוכה עוברת מאח לאח לפי הגיל.

2
אבן סעוד
מ- קובע כי מוכרח להיות אחד מבניו של אבן סעוד או מצאצאיהם
אבן סעוד
בימיו הרשה מודרניזציה כלכלית-חברתית מועטה בלבד; ואולם עושר ה שזרם לממלכה ולשושלת בהיקפים עצומים, חולל תהליך התפתחות חומרית בעיקר ו שהגיע לשיאו אחרי ימיו של אבן סעוד
אבן סעוד
בשנת סילק צבא זה את הרשידים ל שבצפון-מערב חצי האי, ועד שנת היה כל הנג'ד נתון בשליטתו של אבן סעוד