פתיחת תיק עובד הוראה. קליטת עובד הוראה חדש

סדר היום מאפשר לצוותים לתכנן את מבנה היום בהתאמה להתפתחות הילדים ולתנאים הייחודיים של הצהרון, בד בבד עם מתן מענה לצורכי התלמידים
תוכניות ניצנים הן נדבך נוסף בפעולות המשרד לצמצום פערים חינוכיים וחברתיים, לטיפוח תרבות פנאי משמעותית ולחיזוק מקומו של המוסד החינוכי כעוגן לקהילה תוכנית ניצנים תוכנית ניצנים היא מסגרת חינוכית העשרתית ותומכת בהמשך ליום הלימודים הפורמלי בגן ובבית הספר, המאפשרת לכל ילד וילדה להישאר במרחב המוגן שבו הם לומדים, החל משעות הבוקר ועד שעות אחר הצוהריים

קליטת עובד הוראה חדש

הצוותים המובילים במסגרות בהתאם לחוזר מנכ"ל מס' 0236 מיום ה' בכסלו תש"ף, 3 בדצמבר 2019: בגני הילדים - על כל מסגרת יהיו אחראים שני אנשי צוות.

9
מדריך למנהל בית הספר
בדף זה ריכזנו עבורכם, המובילים בתוכנית ניצנים בגני הילדים או בבתי הספר, את כל החומרים והכלים הדרושים לכם להובלה איכותית משמעותית של הצהרון, לקידום אקלים חינוכי מיטבי ולמתן מענה לכל צורכי התלמידים וצוות הצהרון
קליטת עובד הוראה חדש
המובילים ייבחרו על פי סדר העדיפות הזה: א
קליטת עובד הוראה חדש
בחינוך המיוחד, בגנים ובבתי הספר- בכל מסגרת יהיו שני אנשי צוות, שהם מורים או גננות בעלי הסמכה בחינוך המיוחד
המובילה תיבחר על פי סדר העדיפות הזה: א בבתי הספר- לכל בית ספר ימונה מרכז אחד ומוביל בכל מסגרת
פתיחת התיק נעשית באופן מקוון על ידי עובד ההוראה, ולאחר מכן התיק מופנה לאישור על ידי מנהל בית הספר וכוח אדם ההוראה בשעות הצוהריים התוכנית כוללת ארוחה חמה ומזינה לכלל התלמידים ומזמנת חלון הזדמנויות בעל ערך חינוכי רב ללמידה ולטיפוח אורח חיים בריא וכישורים חברתיים

מדריך למנהל בית הספר

אישור התיק ע"י מנהל- דרך פורטל מוסדות חינוך.

6
קליטת עובד הוראה חדש
תוכניות ניצנים בנויות על העשרת יום הלימודים באמצעות תוכנית סדורה, מכוונת יעדים, עשירה ומגוונת
מדריך למנהל בית הספר
עובד ההוראה יכול לעקוב אחר תהליכים דרך פורטל עובדי הוראה
קליטת עובד הוראה חדש
פתיחת התיק- דרך פורטל עובדי הוראה
אם אין בנמצא מדריך כמפורט לעיל, תתאפשר העסקת מדריך אחר באישור הפיקוח בלבד תוכנית ניצנים שמה דגש על תכנון מוקדם ועל ביצוע עקבי של סדר יום בצהרון
תהליך העבודה המלא כולל דיווח במספר מערכות שכר ותקן מורים בעלי רישיון לעיסוק בהוראה או בעלי תעודת הוראה ב

תיק למובילים בתוכנית ניצנים

המנהל יכול לצפות דרך פורטל מוסדות חינוך.

5
קליטת עובד הוראה חדש
המרכז הבית ספרי ייבחר על ידי מנהל בית הספר או מנהל ניצנים ברשות
תיק למובילים בתוכנית ניצנים
בבסיס דרישה זו קיימת ההבנה שתכנון סדר היום בצהרון בעוד מועד ושמירה עליו ברמה יומית יכולים לקדם אקלים חינוכי מיטבי המאפשר שגרה נוחה ורגועה יותר לעשייה, וכן לטפח ולשפר יכולת מקצועית וביצועית של הצוותים
קליטת עובד הוראה חדש