بدر اللامي وش يرجع. بدر العساكر وش يرجع

The color coding of STR marker names is explained J-M267 12 23 14 11 13-19 11 17 11 13 11 29 18 8-9 11 11 26 14 20 25 12-14-16-17 10 10 22-22 14 14 17 17 33-34 11 10 379 753594 Al reyaei Saudi Arabia J-FGC4402 12 23 14 11 13-19 11 17 11 13 11 29 18 8-9 11 11 26 14 20 26 12-14-16-17 10 10 22-22 14 15 18 18 32-35 12 10 11 8 15-16 8 11 10 8 11 9 12 21-22 17 10 12 12 15 8 12 24 20 14 12 11 14 12 12 12 11 380 641477 SAQABi Justice
Kuwait J-FGC61859 12 24 14 10 16-16 11 15 12 13 11 29 16 8-8 11 11 27 15 21 31 12-12-13-13 10 10 19-22 15 15 15 17 36-36 12 9 11 7 12-14 8 11 10 8 11 9 12 17-17 14 10 12 12 16 9 11 26 21 12 12 11 14 10 12 12 12 35 18 8 14 13 28 26 19 11 12 12 11 11 10 12 11 10 11 11 31 10 13 23 14 11 12 24 15 20 12 21 15 12 14 24 11 21 20 10 14 18 9 12 11 450 M12882 1905 Kuwait E-BY20975 14 21 15 10 16-17 11 12 13 13 11 30 17 8-10 11 11 25 14 21 28 12-16-16-17 10 10 19-21 15 12 16 17 34-35 11 11 10 8 16-16 8 9 10 8 10 10 12 20-22 15 11 12 13 14 7 12 23 23 15 12 13 13 9 11 11 12 34 14 8 15 12 24 27 19 12 12 12 12 12 8 10 10 10 11 12 32 13 12 20 15 11 10 19 15 17 14 22 12 14 17 25 14 22 19 15 14 17 9 12 11

بدر ال زيدان وش يرجعون اصل عائلة بدر ال زيدان من وين

This page displays Y-Chromosome DNA Y-DNA STR results for the project.

7
اللامي وش يرجعون
Y-DNA STR markers change mutate often enough that most men who share the same STR results also share a recent paternal lineage
اللامي وش يرجعون , اصل عائلة اللامي من وين
بدر العساكر وش يرجع
Haplogroups in red are predicted
You may learn more about Y-DNA STRs on the learning page A Saudi Arabia J-M267 12 23 14 11 13-20 11 17 11 13 11 30 18 8-9 11 11 26 14 20 25 12-16-16-17 10 10 22-22 14 14 17 18 31-34 11 10 394 MI19439 Abuahmad
The columns display each project member's kit number, paternal ancestry information according to project settings, the paternal tree branch haplogroup , and actual STR marker results It uses the classic format

بدر العساكر وش يرجع

In the haplogroups column, haplogroups in green are confirmed by SNP testing.

15
بدر ال زيدان وش يرجعون اصل عائلة بدر ال زيدان من وين
P proj Kuwait E-M35 13 24 14 10 17-17 11 12 12 13 11 30 17 9-9 11 11 26 14 20 32 15-16-16-16 11 11 18-22 16 11 17 20 33-34 11 10 486 M9620 Yousif Yousif A
FamilyTreeDNA
J-ZS10869 12 23 14 12 13-17 11 17 11 13 11 29 18 8-8 11 11 27 14 20 25 14-14-17-17 11 10 22-23 14 15 19 18 32-32 12 10 12 8 15-16 8 11 10 8 11 9 12 21-22 18 10 12 12 15 8 12 24 20 14 12 11 14 12 12 12 11 35 15 8 15 12 26 27 20 13 12 12 11 12 9 11 11 10 11 11 29 11 13 22 16 11 10 22 15 20 10 24 15 11 15 24 12 21 18 9 15 17 9 11 11 402 371608
اللامي وش يرجع
Proj Saudi Arabia J-M267 12 23 14 11 13-19 11 17 11 13 11 29 18 8-8 11 11 25 14 20 25 14-14-17-17 11 10 22-23 14 15 19 18 31-31 12 10 378 MI25340