החלפת צרכנים חברת החשמל. החלפת צרכנים בנכס

יש לעדכן את שם משלם חשבון המים! בעת משלוח טופס מקוון, תשלח הודעת סמס על קליטת הפניה וסטטוס הטיפול בה עד למענה סופי בגמר הטיפול
עברתם דירה, שכרתם נכס, בצעו "החלפת צרכנים בנכס" עברתם דירה? לתשומת לבכם: והיה ולא יצורף עדכון על מספר הנפשות בנכס-יעמוד מספר הנפשות המוכר בתעריף המוזל על 2 נפשות צילום תעודת זהות כולל ספח או תדפיס רשם החברות במקרה שמדובר בעסק

החלפת צרכנים בנכס

בעת משלוח טופס במייל יבוצע הטיפול ע"י המחלקה בעיר השירות ובמקרה ולא יהיה ניתן לביצוע, ישלח התאגיד מענה בנוגע לבקשת השינוי.

9
החלפת צרכנים בנכס
החלפת צרכנים בנכס
החלפת צרכנים בנכס

החלפת צרכנים בנכס

.

החלפת צרכנים בנכס
החלפת צרכנים בנכס
החלפת צרכנים בנכס

החלפת צרכנים בנכס

.

החלפת צרכנים בנכס
החלפת צרכנים בנכס
החלפת צרכנים בנכס