קסטרו. ריף נאמן

Their family is of and descent
He did his mandatory military service in the as an officer in the , but was discharged early and did not complete full military service due to health reasons Their fifth single "Zahav", together with a 1950s-themed music video, came out in January 2017

Static & Ben El Tavori

In January 2020 they released "", a song in collaboration with.

Static & Ben El Tavori
בנוסף, זכו לתואר "פריצת השנה" בטקס 2014
Static & Ben El Tavori
The following month they released the French-themed song "We" in collaboration with
ריף נאמן
After being discharged, he began working with music producer Omri Segal, which opened doors for him in the music industry
From then on, Static and Tavori began recording songs together, and Jordi produced their music In June 2017, they released the -themed song "Tudo Bom" which contains a few words in
He did his mandatory military service in the He adopted the stage name "Static", a nickname that had been given to him by a childhood friend

Static & Ben El Tavori

In March 2021, they released the single "Cactus".

ריף נאמן
He does not know his country of birth, although he has mentioned that it is possible he was born in
ריף נאמן
At age 12 he began making music, and at 17, he dropped out of high school and produced his first song
Static & Ben El Tavori
The song's lyrics alternate between Hebrew and English and contain some Arabic phrases, including the song's name, which means "Love of my Heart" in Arabic
His breakthrough came in 2015, when together with DJ Gal Malka, he released the song "Ba La Lirkod", which entered the playlist and became one of the most successful Israeli songs of the year In September 2016, they released the song "Stam"
From the fourth season onwards, Static and Ben El have been on the judging team of the reality show באפריל, תבעו מרגי ונאמן את חברת "קסטרו" בטענה שלא קיבלו את התשלום המגיע להם לפי החוזה שנחתם עמם

נוי והדר קרקו

באותה שנה החלה לשחק בסדרת הנוער "", המשודרת בערוץ למנויי yes.

נוי והדר קרקו
He worked with various artists, and first met Static while working on a song by the band KYD which also featured and Static
נוי והדר קרקו
ב- הצטלמו ל הראשונה של , "אחיות רשת", בה 40 פרקים קצרים, בהפקתו ובימויו של
Static & Ben El Tavori
בנוסף באותה שנה, דיגמנו ל