תואר הפועל. נושא שמות תואר

הסביבה של המשפט יוצרת תפקיד תחבירי זהו ההבדל בין היטב שהוא תואר פועל, לבין המילה טוב שהיא שם תואר
מילות יחס דוגמות: עַל, בְּ-, מִן, מִ-, אֶל, לְ-, לִפְנֵי, שֶׁל הקביעה נעשית לפי תכונות קבועות של המילה

חלקי דיבור

פעלים דוגמות: נִסְגַּר, צִלְצַלְנוּ, מַסְבִּירִים.

24
תואר הפועל
חלקי הדיבור — תרשים הלשון מורכבת ממילים: אנו מדברים, כותבים, חושבים במילים
חלקי דיבור
נכיר את חלקי הדיבור השונים ואת הדרכים לזיהויים
תואר הפועל
למשל: 'צבי ישראלי', 'גֶּרבּיל דרומי', 'עורב אפור', 'נורית עגולת־עלים'
מילות התוכן נושאות את התוכן העיקרי של המשפט במסורת הספרדית נהגה קמץ זה a, כדין קמץ בהברה פתוחה
צירוף סמיכות שהסומך בו שם פרטי בשמות המורכבים מצירופי סמיכות כשהסומך הוא שם עצם פרטי שאינו סובל ה' הידיעה — כגון 'גֶּרבּיל אלנבי', 'ישימונית תמנע' — לא תבוא בו ה' הידיעה אפילו כשהוא מיודע במסורת הספרדית נהגים שמות אלו בקמץ גדול

תואר הפועל

במקרא מצויות גם הצורות תֹּאֲרוֹ, פֹּעֲלוֹ.

7
חלקי דיבור
שמות שיש בהם לוואי שם תואר שמות שיש בהם לוואי־תואר יבואו בלא ה' הידיעה אם אין השם מיודע ביידוע הפרט
תואר הפועל
שם הסוג הוא בה' הידיעה, כגון 'כלב־הים', 'נְחש־המים', 'מַקּור־החסידה', כשם ששאר שמות הסוג מיודעים: 'הכלב', 'העורב', 'הרקפת'
נושא שמות תואר
אם אפשר להוסיף למילה כינוי שייכות, המילה היא שם עצם, ואם אי-אפשר כמו במילים נִסְגַּר, סִפֵּר, הֵיטֵב — היא אינה שם עצם במקרים אלו כשע' הפועל גרונית בא בה חטף קמץ
סמנו את הקטע הרצוי על ידי העברת העכבר תוך כדי לחיצה על כפתור שמאלי בעכבר

חלקי דיבור

שמות תואר המסתיימים ב־יִי צורת הרבים של שמות תואר המסתיימים ב־יִי, כגון נִסּוּיִי, רִפּוּיִי, היא בשלוש יו"דים: נִסּוּיִיִּים, רִפּוּיִיִּים גם בכתיב המלא.

27
תואר הפועל
בנטיית היחיד של השמות הסגוליים בא קמץ קטן כנגד החולם החסר וע' הפועל בשווא ע' הפועל גרונית — בחטף קמץ ולפני שווא בקמץ קטן
חלקי דיבור
הקבוצות הגדולות והבולטות של חלקי דיבור הן: , תארים, פעלים, תוארי פועל, , מילות קישור
חלקי דיבור
תואר הפועל Adverb היא מילה שמשנה , או תואר הפועל אחר