רישום מכר. מתן בטוחות לרוכש דירה מקבלן (זכות)

ראשית, לא תמיד סיפק המרשם "שורה תחתונה" ברורה באשר לזהות בעלי הזכויות במקרקעין; המרשם היה רק רשימה של פעולות ושטרות, שלעיתים אף לא נוהלה לפי מיקום המקרקעין, אלא בסדר כרונולוגי ניתן לרשום הערת אזהרה גם על זכותו של זכאי לפי הערת אזהרה
הרשות פועלת באמצעות תשע לשכות רישום מקרקעין אזוריות אשר במקביל אליהן מתקיימות לשכות מפקחי מקרקעין בעלי סמכויות שיפוטיות בנושאים הנוגעים לרישום מקרקעין ולסכסוכים בבתים משותפים מהווה, על פי החוק, ראייה לכאורה לתוכנו

שטר קניין

כדי לעיין בהסכם השיתוף במלואו, יש צורך להזמין את תיק הרישום שלו מלשכת רישום המקרקעין.

26
שטר קניין
כל דירה רשומה כתת-חלקה והיא מהווה יחידה רישומית נפרדת ונושא לזכויות קניין נפרדות מהדירות האחרות
שטר קניין
עם זאת, שיטת מרשם השטרות עדיין קיימת בישראל לגבי מקרקעין שלא עברו תהליך של הסדר
מרשם המקרקעין
שלוש שלוחות בחדרה, אשדוד ועכו
אולם, לעיתים קרובות, מבקש הנסח אינו יודע עדיין את מספר תת-החלקה בה הוא מעוניין, או שנדרש מידע הנוגע לכל תתי החלקות בבית המשותף הצורך בהסכמה יכול לנבוע מחיקוק, מצו של בית משפט או מהתחייבות בכתב של בעל הזכות במקרקעין
ככלל, הערת אזהרה אמורה להוביל לרישום מלא של זכות הזכאי לפיה רישום של זכות בעלות, חכירה, משכנתה וכן הלאה זו היא שיטה של מרשם זכויות title registration

שטר קניין

גוש רישום יכול להוות חלקה אחת או יותר.

12
הרשות לרישום והסדר זכויות מקרקעין
דרישת השטר האמורה נקבעה בתקנות
הרשות לרישום והסדר זכויות מקרקעין
שלוש שלוחות בחדרה, אשדוד ועכו
שטר קניין
קיימות מגוון שיטות לרישום מקרקעין, ביניהן מרשם פרטי, מרשם שטרות ומרשם זכויות