מכירת חמץ צהר. מכירת חמץ

התורה מצווה אותנו שלא לאכול חמץ פסח, זכר לכך שיציאת מצרים התבצעה בחיפזון, ובני ישראל לא הספיקו להתפיח את הבצק ולכן אכלו מצות ואכן, חלק מהפוסקים היום סבורים שקמח רגיל נחשב חמץ ומי שנמנע מלמכור חמץ גמור בפסח, גם קמח לא ימכור אלא יבער אותו לפני הפסח
ובזאת הוא מסמיך את הרב להוציא את החמץ מרשותו ולמוכרו לנוכרי לכן מוסכם על כל, כי היום אין להשתמש בקמח רגיל למוצרי פסח מכח גזירת הגאונים

מכירת חמץ

גם מי שמוכר את הבית, יכול להיכנס בשעת הצורך לבית גם במהלך החג אם נשארו בבית דברי חמץ שנמכרו לגוי, יש צורך בזהירות מיוחדת כשמסתובבים שם! קמח רגיל נעשה מחיטים שלתתו אותן במים לפני הטחינה.

10
מכירת חמץ
על מנת למנות שליח אין צורך להיות נוכח, די במינוי דרך האינטרנט
האם קמח הוא חמץ?
כיום מקפידים לבטל את החמץ בכל שלוש הדרכים מכירת חמץ כיוון שהחמץ בפסח אסור באכילה ואסור להשאירו ברשות ישראל בפסח, הנהיגו חכמים, שיש למכור אותו לנוכרי ואז אף אם יראה חמץ בפסח קבעו חכמינו: "שלך אי אתה רואה אבל אתה רואה של נוכרי ושל הפקר" פסחים ה,י
מכירת חמץ
בעקרון זה מה שעושים ברבנויות השונות
ובכל זאת, בגלל חומרת איסור חמץ בפסח והחשש שאולי המכירה אינה מושלמת, רבים נוהגים למכור רק מוצרים שיש בהם תערובת חמץ שאסור מדרבנן, ולא חמץ גמור שאסור מן התורה גם המאכלים והמשקאות הנעשים ממינים אלה בירה, שמרים, ויסקי, עוגיות, ופלים וכו' הם חמץ
רקע — ייצור הקמח רוב הקמח שאינו מיועד לפסח נטחן מחיטים שעברו תהליך לתיתה, דהיינו, הרטבת גרעיני החיטה כדי להגביר את הלחות בם את החמץ הגמור זורקים או שורפים בביעור חמץ

האם קמח הוא חמץ?

מי שנוהג לא למכור חמץ גמור או ספק חמץ גמור, יבער את הקמח לפני פסח.

17
האם קמח הוא חמץ?
במהלך הפסח נאסר החמץ בכמה צורות: איסור אכילה, איסור ראיה, איסור המצאות ברשותו של האדם, ואיסור הנאה
האם קמח הוא חמץ?
הרב לא קונה חמץ מהציבור, הוא מקבל שליחות והרשאה למכור חמץ בתור שליח
מכירת חמץ
אם עבר הפסח, והחמץ נותר ברשותו - נאסר החמץ באכילה ובהנאה אפילו לאחר הפסח