הצהרת בריאות בר אילן. ידיעון לתואר שני ותואר שלישי

לברור שאלות ניתן לפנות למזכירות המחלקה לתארים מתקדמים טלפון 03-5318378 או בפקס' 03-7384037 לתשומת לבכם, לכל תכנית MHA ישנה מכסה מוגבלת של נרשמים, לפיכך בעת הגשת המועמדות בהרשמה האינטרנטית ניתנת האפשרות לרישום לשתי תכניות יש לתעדף את שתי התכניות לפי שיקול דעת המועמד
הדיון העיקרי יהיה לגבי העדיפות הראשונה קורסי חובה לכל המגמות 5 1

אוניברסיטת בר

על התלמידים לתואר שלישי להשתתף בשנה הראשונה ללימודיהם בסדנת תזה לתואר שלישי סמינר לדוקטורנטים.

24
ניהול מערכות בריאות
הלימודים במגמה הם בעלי דגש מחקרי, והם מקנים היכרות עם תיאוריות ארגוניות ומחקרים מתקדמים במגוון רחב של נושאים כמו גלובליזציה ארגונית, תרבות ארגונית, מנהיגות בארגונים, מגדר ואי שוויון תעסוקתי, יחסי ארגונים-סביבה, זהויות ועבודה ועוד
אוניברסיטת בר
התלמידים רשאים לקחת קורס אחד בקריאה מונחית
ניהול מערכות בריאות
כפתור שינוי ניגודיות בתפריט — בלחיצה הופך את הרקע לשחור והטקטס לצבעוני
מותאם לתצוגה בדפדפנים הנפוצים ולשימוש בטלפון הסלולרי השגת ציון המינימום אינה מבטיחה קבלה
מכסת השעות לתואר- 19 ש"ש לימודי חובה כלליים סוגיות נבחרות בתיאוריות סוציולוגיות 2 את הצעת מחקר יש להגיש עד סוף שנה"ל הראשונה, ולא יאוחר מסוף סמסטר א' של שנה"ל השנייה

הצהרת נגישות

יש לעקוב אחרי ההודעות שמתפרסמות על לוחות המודעות באוניברסיטה ובאינטרנט.

30
הצהרת נגישות
בסמינר מתארחים מרצים מהמחלקה ומחוץ למחלקה במגוון נושאים בסוציולוגיה ובאנתרופולוגיה, וכן מתקיימים בו אירועים נוספים כגון סדנאות אתיקה במחקר ופורומים לדיון בסוגיות סוציולוגיות ואנתרופולוגיות עדכניות
אוניברסיטת בר
כמו כן, הוועדה רשאית לבקש ממועמדים למסור עבודות סמינריוניות לעיונה, וכן לזמן מועמדים לראיון אישי
צאר הבריאות: האם משה בר סימן טוב ייצא מהקורונה מנצח
סטודנטים החייבים בהשלמות בקורס "תיאוריות סוציולוגיות" מתואר ראשון, ידחו לשנה ב' את הקורס "תיאוריות סוציולוגיות" מהתואר השני