מניות בנק לאומי. משבר מניות הבנקים (ישראל, 1983)

אובדן היכולת לספוג את ההיצע עלול היה להביא רבים מלקוחות הבנקים ל, משום שרכשו את המניות באשראי שאותו לא יוכלו לפרוע, ולהביא את הבנקים עצמם לפשיטת רגל, משום שה לאשראי רב שנתנו היו מניותיהם בלבד לכן, ככל שיעשה יותר עסקים הוא ירוויח יותר
ראשי הבנקים, בהפועלים, בלאומי, ואהרן מאיר בהמזרחי ניהלו את הבנק עבור בעלים שלא הבינו ולא התערבו בניהולו, ולמעשה העניקו למנהלים שכירים אלו יד חופשית לחלוטין לעשות כרצונם בעקבות המשבר גם צמצמו הבנקים את מספר סניפיהם, במיוחד באזורים בהם היה הפוטנציאל הפיננסי מצומצם וקטן מספר העובדים בבנקים

מניית לאומי

בתחילה ניסו הבנקים למנוע יישום של חלק מהמלצות הוועדה, בייחוד אלה שעסקו בהפרדת שוק ההון מהתערבות הבנקים.

משבר מניות הבנקים (ישראל, 1983)
נוסף על—כך, בתחומים רבים תפקדו הבנקים על בסיס ההנחה כי הלוואותיהם או השקעותיהם בגורמים הכלכליים המרכזיים במשק הישראלי, כמו חברות הסתדרותיות, , וכדומה, נעשות לפי רצונו של השלטון וכי הממשלה תהיה ערבה לכספי הלוואות אלו במקרה הצורך
מניית לאומי
הבנקים הגדולים התמכרו לכסף הקל, אך במהרה הפך זה למלכודת
משבר מניות הבנקים (ישראל, 1983)
שליטה זו, בצירוף לשליטה בשער הריבית, אפשרה לממשלה ל"הדפיס כסף" באמצעות רכישת אגרותיה על—ידי הבנקים כמעט בכל מצב
נגיד בנק ישראל, , שר האוצר, , ומנכ"ל האוצר, פנו אל הבנקים במהלך החודשים ינואר-מרץ 1983, בדרישה לצמצם בהדרגה את הוויסות הם לווים בחו"ל וכוחם נובע מהעובדה שהם אינם ממשלתיים"
כן שאפה הרשות לקבוע הבחנה בין פעולות ויסות לגיטימיות לבין אלו הנראות לה כפסולות קביעת שער מלאכותי העולה תמיד למניות גרמה בהדרגה לניתוקן מכל מציאות כלכלית ממשית ולהיווצרות - מצב שבו כל הגורמים ממשיכים להשקיע סכומים הולכים וגדלים של כסף עבור תמורה הולכת ופוחתת

מניית לאומי

רק מדיניות חדשה כוללת עשויה להביא להפסקת פעולות הוויסות.

6
מניית לאומי
להבטחת יציבות המשק הוא נזקק שוב ושוב למאמצים כבירים בגיוס הון מן הציבור ובמיוחד משאבים כספיים שמקורם בארצות חוץ
מניית לאומי
של ששלטה בבנק הפועלים, "" בבנק לאומי ותנועת בבנק המזרחי היו בעלים שהחזיקו באחוז אפסי של ההון, אך בכל מניות השליטה
מניית לאומי
גיוס כספים זה איפשר את התרחבות הבנקים על חשבון רווחיותם לטווח ארוך ובא, במידה רבה, על חשבון שהנפיקה המדינה ואשר לא יכלו להתחרות בתשואה הגבוהה שהניבה ההשקעה במניות הבנקים