רונית תירוש. נפלאות רונית תירוש

לאחר פרשת ה"חרא" מיסודה של רונית תירוש, נזכרתי בכמה בלוגים שפירסמתי כאן על הגברת הנכבדה הנ"ל זו הסיבה שבחרתי להעמיק בייעוץ אסטרטגי — על מנת לנסות לפחות לשדלו לכיוונים טובים יותר
העלאת שכר הבסיס של המורים והשכר הריאלי לשעת עבודה אחרי זה אפשר לדון בשאר העניינים

נפלאות רונית תירוש

היא לא בכתה על שבימיהן הפך משרד החינוך לאסקופה נדרסת של משרד האוצר שמפטר אלפי מורים סתם ככה מבלי לתת להם תנאי פרישה מרצון שניתנו לעובדי מדינה רבים ואשר מדרדר את מערכת החינוך מאחד המקומות הראשונים בהשוואה בין-לאומית לאחד המקומות הנמוכים בין המדינות המפותחות.

26
נפלאות רונית תירוש
וכאשר היא נשאלת — מדוע לא התפטרה — אין לה תשובה ממשית
תירוש
צמצום דרסטי של מספר התלמידים בכיתה
תירוש
אני לא ביקשתי את ליאני בדרבי, ברוב המקרים אני מאשרת ובחלק אני שואלת את השאלות
במסגרת המוסדות האקדמיים כיום, כבר בשלב התואר הראשון ובוודאי שבתארים מתקדמים יותר, נעשה שימוש נרחב בשפה האנגלית אני נגד הרחבת סמכויות המנהלים ברמת הניהול הנוכחי
אני כשלעצמי שולל את רפורמת דברת ואת ביטויה החלקי ב"אופק חדש" היא אינה שלימה עם הרפורמה של דברת כמקשה אחת

רונית תירוש: ניתן את מערכת • רדיו חיפה 107.5

היא קרייריסטית — אופורטוניסטית, ללא כל חוט שדרה אידיאי.

24
נפלאות רונית תירוש
איש מהם לא היה מסכים לביזוי כזה של מורים ולהפחתה כה רצינית ביכולת התפקוד של מערכת החינוך
רונית תירוש
המצב השתנה בימי לימור ליבנת ורונית תירוש
נפלאות רונית תירוש
וכעת היא זוכה לציון גבוה, ומחייכת אל המצלמות בנועם הליכות