מענק לעצמאים ינואר פברואר. שלא תפספסו מה שמגיע לכם: ynet עושה סדר בכל המענקים וההטבות לעסקים

בדומה להצגת הנתונים ב"מענק פגיעה ממושכת", ובכדי לאפשר שקיפות וודאות לגבי זכאותם למענקים, בעת הגשת הבקשה יוצגו לעוסקים המורשים ולשכירים בעלי שליטה, נתוני המחזורים הדו-חודשיים הרלבנטיים של תקופת המענק ב- 2019 וב- 2021 על פי הדיווחים התקופתיים שהגישו למע"מ , ויוצג שיעור הירידה במחזורי העסקאות ביחס לשיעור הנדרש בחקיקה יש עסקים הסגורים באופן זמני בלבד, בשל המשבר, אולם מוגדרים כעסקים שנסגרו, ולכן לא זכאים כלל למענקים, המהווים חבל הצלה עבורם
אז עדיין לא העריכו בממשלה כי בתוך שבועות ספורים יהיה צורך להתחיל לסייע למאות אלפי עסקים, שהחל מאמצע חודש מרץ אף נגזר עליהם לחדול מפעילות בשל הסגר הראשון במקרה של אי זכאות בשל אי הגשת דוחות, יוכל העוסק להיכנס שוב לאזור האישי לצורך הגשת הבקשה לאחר הגשתם

מענקי ינואר

מענק הוצאות 2021 עצמאים הגשת בקשה הממשלה אשרה את תכנית מבלימה לתנופה במסגרתה ישולמו מענקים לעצמאים ועסקים גם בשנת 2021 עקב המשבר הכלכלי.

נפתחה האפשרות להגשת בקשות למענקי ינואר
הגשת בקשה למענק חדש באתר אזור אישי מס הכנסה
מענק לעצמאי 2021 יותר כסף ליותר עסקים
חדשות מס הכנסה רשימת מענקים לעצמאים רשת בטחון סוציאלית מבלימה לתנופה
נפתחה האפשרות להגשת בקשות למענקי ינואר
הממשלה אשרה תקנות חירום במסגרתם העצמאים קבלו מיליארדי שקלים, בין אם הפסידו כסף או לא
שנה חלפה מאז שנגיף הקורונה החל להתפשט באופן משמעותי בעולם ו נפתחה האפשרות להגשת בקשות למענקי ינואר - פברואר 2021 לעצמאים ובעלי שליטה ולעסקים קטנים באתר רשות המסים נפתחה הבוקר יום א' האפשרות להגשת בקשות לקבלת "מענק הסיוע לעצמאים ולשכירים בעלי שליטה" אשר מחזור הפעילות שלהם בחודשים ינואר-פברואר 2021 נפגע בשל התפרצות נגיף הקורונה בלפחות 40%, לעומת התקופה המקבילה ב- 2019
כמו כן, בהתאם לנדרש בחוק, תיבדק הגשת ההצהרות השנתיות על פי חוק מע"מ לשנת 2019 ולשנת 2020 את השבילים במסדרונות מס הכנסה מכיר כמעט כל עצמאי

מענקים לעצמאים 2021 מבלימה לצמיחה הרשימה המלאה

לכן לצד המשבר הכלכלי הכואב נרשמה התקדמות נאה בשירותי הממשלה ברשת.

מענק לעצמאי 2021 יותר כסף ליותר עסקים
היתרון במענקי הוצאות 2021 הוא שאין צורך לפגוש פקיד שומה של מס הכנסה, או לשלוח ניירת למייצג ברשות המיסים
מענק לעצמאי 2021 יותר כסף ליותר עסקים
מהיום ניתן להגיש בקשה ל"מענק הסיוע לעצמאים ולשכירים בעלי שליטה" שמחזור הפעילות שלהם בינואר-פברואר 2021 נפגע בשל הקורונה בלפחות 40%, לעומת התקופה המקבילה ב-2019
מענקים לעצמאים 2021 מבלימה לצמיחה הרשימה המלאה
כעת יכולים העצמאים להגיש בקשת מענק הוצאות 2021
סכום המענק הדו-חודשי הוא בגובה של עד 15 אלף שקל לכל תקופת זכאות ומהווה 70% מההכנסה החייבת הממוצעת לחודש בשנת 2019, כפול 2 אנו פועלים בלשכת רו"ח בעניין הזה"
כמו כן נקבע כי בסמכות שר האוצר להאריך הרחבה זו לשאר תקופות הזכאות מחזור עסקאותיו בחודשים ינואר-פברואר 2020 עלה על סכום של 3,000 שקל

מענק לעצמאי 2021 יותר כסף ליותר עסקים

בהתאם לכך, יהיה על עוסקים מורשים, וכל החברות הרלבנטיות בהתייחס לבעלי שליטה להגיש את הדוחות התקופתיים למע"מ עוד בטרם הגשת הבקשה למענק.

22
מענקים לעצמאים 2021 מבלימה לצמיחה הרשימה המלאה
לעוסק פטור תיבחן ירידת המחזורים בשנת 2020 מול שנת 2019, לצורך קביעת הזכאות לסכומי המענק
מענקי ינואר
התנאים המצטברים לקבלת המענק: עסק חדש שהחל את פעילותו מתחילת ינואר עד סוף פברואר ומחזור עסקאותיו בשנת 2020 עלה על סכום של 18 אלף שקל ואינו עלה על סכום של 100 מיליון שקל
מענקי ינואר
גובה המענק יקבע בהתאם לעומק הפגיעה: 3000 מענק על פגיעה של 25%-40% במחזור העסקים 5000 שקל מענק על פגיעה בגובה 40%-60% במחזור העסקים 9000 שקל מענק על פגיעה מעל 60%- מענקים לעוסק פטור משתלום מס ערך מוסף לעוסק פטור תיבחן ירידת המחזורים בשנת 2020 מול שנת 2019, לצורך קביעת הזכאות לסכומי המענק