משרד הבריאות דיווח על בידוד. תנאי הזכאות

עבור איזה עובדים ניתן לקבל תשלום? ב מקרים האלה לא תהיה זכאי לתשלום עד לתיקו ן הדי ווחים: תיק המעסיק שלך לא היה פעיל בתקופות הבידוד, דיווחת על אי-העסקת עובדים בחודש של תקופת הבידוד, חסר דיווח בחודש של תקופת הבידוד, מספר העובדים בתביעה גבוה מסך העובדים שעליהם דיווחת בדיווח החודשי 102 כל החוזים + תושבי חוץ

תנאי הזכאות

.

תנאי הזכאות
תנאי הזכאות
תנאי הזכאות

תנאי הזכאות

.

תנאי הזכאות
תנאי הזכאות
תנאי הזכאות