קסטרו מניה. אמיר קסטרו

עם זאת נכון למועד פרסום הדוח, אין באפשרות החברה להעריך באופן מדויק את המשך השלכות השפעת משבר נגיף הקורונה על פעילותה בתחום קמעונאות המזון ברבעון השלישי ואילך" המניה מגיבה בירידה של 8%
ההפסד נבע בעיקרו מהפרשה חד-פעמית של 60 מיליון שקל שביצעה קסטרו בגין רכישת מלוא הבעלות על קבוצת הודיס; לצד הפסד תפעולי של 13 למרות התמשכות אירוע הקורונה וההשפעות על הכלכלה הישראלית, בחודש יולי המשיכה המגמה של העלייה בפדיונות השוכרים במרכזי החברה, כך שבהסתכלות מצטברת מתחילת השנה ועד סוף יולי נפגעו פדיונות החברה במצטבר בשיעור חד ספרתי לעומת השנה הקודמת כולל תקופת הסגר"

אמיר קסטרו

הכוחות המשלימים הללו, כמו גם התסכול של רוזה, וגם של ילדיה, הוא הלב הפועם של ההצגה הזו.

17
אמיר קסטרו
פעם היא אמא שלה המלמדת אותה מהי סובלנות וקבלה, ופעם היא בעלה הגוער בה בחוסר רגישות, ופעם היא נערה צעירה המאוהבת בבחור צעיר שכותב מילים מופלאות
ליאנדרה מדין
ההתרפקות על העבר וההתפרקות של החיים המוכרים בהווה מקבלות ביטוי נהדר על ידי עיצוב התפאורה של סבטלנה ברגר
מניית קסטרו
בעקבות הפער, קסטרו נאלצה לבצע את ההפרשה, המגלמת את ההפרש בין השקעותיה בקבוצת , לבין השווי שנגזר ממחיר המניה במועד השלמת העסקה
היו גם מי שצחקו ואמרו שתחילה חשבו שמדובר ברוטב פסטה, אחרת הודיעה שמצאה את תחפושת האלווין הבאה שלה פעילותה השוטפת הניבה לקסטרו עודף של 25 מיליון שקל בתזרים המזומנים, ובסך הכול עודף של 85 מיליון שקל בתשעת החודשים הראשונים של השנה
במקביל, הרווח הגולמי הסתכם ברבעון בכ-185 מיליון שקל, לעומת כ-145 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד המעבר להפסד הושפע בין היתר, מהוצאות תפעול גבוהות יותר, בעיקר עקב העלייה בשכר עבודה בגין עליית שכר המינימום וכן עיבוי כוח האדם בתחום הדיגיטל וסחר מקוון ובתחום הפעילות הבינלאומית

דף קרן נאמנות

היא פותחת קופסאות ומתוודעת לדברים בחייו של בעלה שלא ידעה עליהם דבר.

20
מניית (קסטרו) 280016
והיא היתה לו, היא היתה לו אישה, ואם, ואחות
הפסד ענק של 74 מיליון שקל לקסטרו ברבעון בשל המיזוג עם הודיס; המניה נופלת
בעבודה מחיר המניה נקבע על 124 שקל עד 153 שקל
נשים
השפעת הקורונה על הרשת: החברה דיווחה כי "בהתבסס על הנתונים שקיימים בחברה לתקופה שלאחר תקופת הדוח - הגידול בהכנסות מגזר הקמעונאות המשיכה גם במהלך החודשים יולי ותחילת חודש אוגוסט 2020 בקצב גידול בשיעור של כ-18% בהשוואה לתקופה מקבילה אשתקד