מרכז תקשוב חיפה. למידה ברשתות חברתיות

פיקוח המורה יאפשר הכוונת הדיון לאפיקים חיוביים וטיפול במקרים הדורשים טיפול, אם באופן קבוצתי או באמצעות הודעות אישיות מבוא ע ל מנת להכין את בוגרי מערכת החינוך להתמודדות מוצלחת עם אתגרי העתיד ולהבטיח את שליטתם במיומנויות המאה ה- 21 משרד החינוך מפעיל תכנית תקשוב לאומית
בשנת אוחדה היחידה חזרה עם ממת"ם ל בימים אלו סוף שנה"ל תשס"ט - קיץ 2009 , עוברים כל אתרי בתי הספר בעיר שדרוג בטכנולוגיית MOSS של מיקרוסופט, וסביבות הלמידה מפותחות באמצעות תוכנת ניהול למידה LMS MOODLE

מצטייני תקשוב ארציים ממחוז חיפה,

התפתחות מקצועית של מורים — גם במסגרת פייסבוק וגם במסגרת של רשתות ייעודיות אחרות כ"שלובים" לדוגמה , המורים יכולים להתפתח מקצועית תוך שיתוף וקידום אחרים.

22
מרכז
שימוש ברשת חברתית לצרכים חינוכיים להתנהלות חינוכית- פדגוגית עם תלמידים יש להימנע מלהשתמש ברשת חברית הפתוחה לקהל הרחב למשל, הפייסבוק
פורטל
בנוסף יש לבצע את הפעולות הבאות: 2 תיעוד פרטי האינטראקציה וכל העובדות הנוספות הקשורות לארוע, באמצעות שמירת תמונות מסך 3 במידה ומדובר בתלונה או כל חריגה מאינטגרציה תקינה בקשר מורה-תלמיד יש לנתק באופן מיידי את האינטראקציה, ואף מחיקת פרטיה במידת האפשר אחרי התיעוד
מרכז
נוהל זה גובש על סמך הניסיון והתובנות שהצטברו
פתיחת דיונים ועידוד התלמידים ללקיחת תפקיד אקטיבי בהם — עדכון סטאטוסים לדיווח על ביצוע מטלה, הבעת דיעה, שיתוף מידע ומדיה רלוונטיים או סיעור מוחות, יעודדו תלמידים להשתתף באופן אקטיבי במידע המועבר בקטגוריות "רשות מקומית" - הרשות במקום השני
כנס ארצי למצטייני תקשוב בחינוך תשע"ה, מטעם אגף טכנולוגיות ומערכות מידע, התקיים ביום ד, 13 על סמך הקטגוריות הוכנו שני שאלונים סגורים, האחד לאתרי בתי הספר והשני לסביבות הלמידה

מרכז שיקום ואחזקה

לאחר השינויים שנעשו במדיניות האבטחה ובכלים שאותם פייסבוק מציעה למשתמשים בה, קיימת כיום האפשרות לשמור על ההגדרות התפקיד החינוכי במסגרת שימוש בפייסבוק וניצול יכולותיה.

26
פורטל
בנוסף קיימים מספר מדורים המפתחים פתרונות הנדסיים לבעיות שהתגלו באחזקה
מרכז
תקשו"ב תג היחידה פרטים כינוי מרכז תקשו"ב מדינה ישראל שיוך צה"ל , חיל הים הישראלי סוג יחידת אירועים ותאריכים תאריך הקמה תאריך פירוק מלחמות נתוני היחידה כוח אדם מהנדסים, תוכניתנים וטכנאים בשירות סדיר פיקוד יחידת אם , דרגת המפקד מפקדים ראו להלן מרכז תקשו"ב הייתה יחידה ב של
מרכז
השימוש אותו עושים האנשים ברשתות החברתיות יוחד בתחילה לצרכים אישיים ועסקיים