תשע באב 2020. מתי מתחיל הצום? מתי נגמר הצום? הלכות וזמני צום תשעה באב 2020

מעיריית באר שבע נמסר כי הערב, החל משקיעת החמה ועד לזריחת החמה למחרת יהיו סגורים כל בתי העינוגים, ובנוסף יסגרו בתי עסק לרבות מסעדות, חנויות וקיוסקים
השנה אין השבוע שחל בו

N12

נעילת הסנדל מותר לנעול קרוקס וסנדלי שורש למרות שהם נוחים מעיקר הדין ויש מגדולי הפוסקים שהחמירו שלא לנעול נעלי פלסטיק אם הן נוחות.

14
Tish'a B'Av 2020
תשעה באב 2020: המסעדות שיהיו פתוחות
האם מותר לצחצח שיניים או לרחוץ את הפנים? ולילדים קטנים מאוד שאינם מבינים כלל את משמעות חורבן הבית, מותר לתת אף לכתחילה בשר בימים אלו, ומותר לבשל עבורם בשר בשבוע זה שחל בו תשעה באב
Tish'a B'Av 2020
משנכנס אב אף על פי שבכל ימי בין המצרים נוהגים קצת מנהגי אבלות, וכמו שלמדנו, מכל מקום משנכנס חודש אב, ועד לאחר עשירי באב, יש מנהגי אבלות נוספים שיש לנ
וטוב לטעום משהו קודם ברכת הלבנה מחר החנויות יפעלו כרגיל, ללא מוסיקה
ממתי חל האיסור לאכול בשר בתשעת הימים אצל הספרדים, מהיום יום חמישי או ממחר יום שישי ועד מתי חל העניין, עד יום שישי הבא, או מוצאי שבת הבא בעזרת השם? האם מוצר לאכול כמו דין בשק שנשאר משבת? כמו שכתב בשו"ת זרע אמת ולעומת זאת לגבי אכילת בשר ביום עשירי באב, מנהג הספרדים להחמיר שלא לאכול בשר ביום עשירי באב כולו, ולמנהג האשכנזים יש להקל באכילת בשר ושתיית יין מיום עשירי באב אחר חצות היום

מתי מתחיל הצום? מתי נגמר הצום? הלכות וזמני צום תשעה באב 2020

אכילת בשר בערב שבת בשבתות שבתוך תשעת הימים, אוכלים בשר, ומותר לטעום בערב שבת מהתבשילים שיש בהם בשר כדי לתקן את המאכל כגון להוסיף מלח וכדומה ויש מיקלים לטעום מן המאכלים של שבת אף שלא לצורך, לפי שעל פי דברי המקובלים יש ענין גדול לטעום ממאכלי השבת, ומרן רבינו עובדיה יוסף זצוק"ל כתב שיש להקל בזה, ומכל מקום המחמיר תבוא עליו ברכה.

7
תשעה באב 2020: המסעדות שיהיו פתוחות
כי בשר שנותר מראש חודש, הוא כמו בשר שנותר מלפני כן, שלא חל עליו לא איסור ולא היתר
צום תשעה באב 2021
N12
מנהג התימנים בענין אכילת בשר מנהג אחינו בני תימן, בכל ארצות תימן, שלא היו נמנעים מאכילת בשר ושתיית יין, אלא בסעודה מפסקת של ערב תשעה באב, שכן הוא עיקר דין התלמוד
כמדי שנה עם כניסת צום תשעה באב, פוצחים בני ישראל בחיפוש אחר מקום פתוחים בתל אביב כדי לבלות בהם או כדי לגנות אותם
ברכת שהחיינו טוב להזהר ולא לברך ברכת "שהחיינו" בימי בין המצרים, מליל שבעה עשר בתמוז ועד אחרי תשעה באב, על פרי חדש, או על בגד חדש זמני תום תשעה באב תשפ"א 2021 - ירושלים כניסת הצום: 19:44 צאת הצום: 20:14 תל אביב כניסת הצום: 19:47 צאת הצום: 20:16 חיפה כניסת הצום: 19:47 צאת הצום: 20:18 באר שבע כניסת הצום: 19:45 צאת הצום: 20:15 פתח תקווה כניסת הצום: 19:47 צאת הצום: 20:17 אילת כניסת הצום: 19:41 צאת הצום: 20:09

N12

ארכיון צילום: שי פוקס עם שקיעת החמה ייכנס , שנערך לזכר חורבן בית המקדש הראשון והשני.

4
אכילת בשר ושתית יין מראש חודש אב : הלכה יומית על פי פסקי מרן הרב עובדיה יוסף
N12
אגף הפיקוח העירוני בעיריית באר שבע יוודא במהלך הערב ומחר את ביצוע הוראות החוק
מתי מתחיל הצום? מתי נגמר הצום? הלכות וזמני צום תשעה באב 2020
מה מותר בצום ומה אסור? בתי אוכל בתחום בתי מלון ואכסניות ישארו פתוחים