מענק ינואר פברואר 2021. נפתחה האפשרות להגשת בקשות למענקי ינואר

כלומר ינואר-דצמבר לכל אחת מהשנים ולא מרץ-דצמבר כנדרש בעוסק מורשה גובה המענק יקבע בהתאם לעומק הפגיעה: במקרה שבו מחזור העסקאות לתקופה מרץ-דצמבר 2020 בתוספת מענקי הוצאות קבועות שהתקבלו עבור שנת 2020 ,שווה ל- 90% ומעלה ממחזור עסקאות מרץ דצמבר 2019 , זכאות למענק הינו בגובה 65% מהסכומים שנקבעו כפי שפירטנו בחוזרים קודמים התנאי המרכזי לזכאות לשני המענקים הוא האם היתה ירידה במחזור עסקאותיו של העסק בהשוואה למחזור עסקאותיו בחודשיים המקבילים בשנת המס 2019 בשל השפעתו הכלכלית של נגיף הקורונה
ערעורים ופניות לרשות המיסים קבלת מענקי הקורונה מתבצעת באופן אישי ולא באמצעות משרדנו שינוי במערכת המענקים עוסקים מורשים ושכירים בעלי שליטה — יוצגו הנתונים הרלבנטיים למענק ב- 2019 וב- 2021 בהתאם לדיווחים התקופתיים שהוגשו למע"מ ויוצג שיעור הירידה במחזורי העסקאות ביחס לשיעור הנדרש בחקיקה

מענקי הסיוע לעסקים בגין הקורונה הוארכו גם לינואר ולפברואר

המימון להקלה בתנאי קבלת המענק מגיע מהפחתת מענק ההוצאות הקבועות שתוכנן לחודשים מאי יוני 2021, למחצית מגובה הסכום ששולם עד לחודשים אלה.

7
פעם שלישית גלידה (או סגר)
אחד השינויים שנכנס לתוקף במענק הוצאות קבועות החל מתחילת השנה, המתייחס לחודשים ינואר-פברואר 2021 ולתקופות הזכאות עד לחודש יוני השנה, הינו בשורה לעסקים קטנים ובינוניים, בעלי מחזור שנתי של 18 אלף שקל ועד 100 מיליון שקל, כאשר תנאי הסף לפגיעה במחזור ירד לשיעור של 25% במקום 40%, בהשוואה לחודשים המקבילים בשנת 2019
עדכון מענקי קורונה
עוד קובע החוק את הארכת התקופה לגבי מענק הסיוע לעצמאים ולשכירים בעלי שליטה בגין אובדן רווחים בשל התפשטות הקורונה מענק סוציאלי לעסקים , כך שהמענק יחול גם לתקופת החודשים ינואר ופברואר 2021
שלא תפספסו מה שמגיע לכם: ynet עושה סדר בכל המענקים וההטבות לעסקים
לדברי רו"ח איריס שטרק, נשיאת לשכת רואי חשבון, "לצד הטיפול המקיף בחלוקת מענקים עד כה, יש לפעול לפתרון מספר בעיות מרכזיות, ובכך לייעל ולשפר את התהליכים
במטרה לסייע לאזרחי ישראל שנפגעו מהתפרצות נגיף הקורונה, "רשת ביטחון" שתעניק רשת ביטחון כלכלית למשך שנה המחשבה של עסקים אשר מרווחים, חייבת לקחת בחשבון את המצב הפוליטי הלא יציב! ככל שהמערכת תצביע על כך שלא התקיימה הירידה הנדרשת במחזורי העסקאות לצורך הזכאות, תוצג אפשרות לתקן את שיעור הירידה שחושב ולנמק את הסיבה לתיקון, ככל שקיימת
תמכו בחוק 26 ח"כ ללא מתנגדים

עצמאים שימו לב: ניתן להגיש בקשות למענקי סיוע עבור ינואר

בדומה להצגת הנתונים ב"מענק פגיעה ממושכת", ובכדי לאפשר שקיפות וודאות לגבי זכאותם למענקים, בעת הגשת הבקשה יוצגו לעוסקים המורשים ולשכירים בעלי שליטה, נתוני המחזורים הדו-חודשיים הרלבנטיים של תקופת המענק ב- 2019 וב- 2021 על פי הדיווחים התקופתיים שהגישו למע"מ , ויוצג שיעור הירידה במחזורי העסקאות ביחס לשיעור הנדרש בחקיקה.

11
פתיחת מענקים לתקופה 01
הכניסו את כל מדינת ישראל לסגר רק בגלל שמפחדים להתמודד עם כמה חברים בקואליציה שלא מוכנים שיסגרו אזורים מסוימים", אמר
מענק מיידי לעצמאים ודמי אבטלה עד יוני 2021 • התוכנית הכלכלית המלאה
אנו פועלים בלשכת רו"ח בעניין הזה"
פתיחת מענקים לתקופה 01
פניה פרטנית מענק הוצאות קבועות—
אנחנו נדרשים היום להוציא עוד ועוד כסף, רק בגלל שממשלת ישראל פחדה ליישם את תוכנית הרמזור הגדלת היקף ההלוואות לעד 24% ממחזור העסק, הכנסת שחקנים נוספים ואפשרות ללקיחת הלוואה משני גופים שונים וטיפול בחסמים למיצוי המסגרת
בהתאם לכך, יהיה על עוסקים מורשים, וכל החברות הרלבנטיות בהתייחס לבעלי שליטה להגיש את הדוחות התקופתיים למע"מ עוד בטרם הגשת הבקשה למענק אנו רואים הרבה מאוד עסקים שנפגעו קשה מהסגר

נפתחה האפשרות להגשת בקשות למענקי ינואר

בדומה להצגת הנתונים ב"מענק פגיעה ממושכת", ובכדי לאפשר שקיפות וודאות לגבי זכאותם למענקים, בעת הגשת הבקשה יוצגו לעוסקים המורשים ולשכירים בעלי שליטה, נתוני המחזורים הדו-חודשיים הרלבנטיים של תקופת המענק ב- 2019 וב- 2021 על פי הדיווחים התקופתיים שהגישו למע"מ , ויוצג שיעור הירידה במחזורי העסקאות ביחס לשיעור הנדרש בחקיקה.

עצמאים שימו לב: ניתן להגיש בקשות למענקי סיוע עבור ינואר
המענק יחושב לפי ירידת המחזורים בארבעת החודשים מחולק ב-2
מענקים לעצמאים 2021 מבלימה לצמיחה הרשימה המלאה
הסגר הזה גורם לפגיעה קשה ונוספת בכלכלה ובעסקים, עם זאת התקבלה גם בשורה מקלה על אישור תוכנית חדשה ומענקים
מענקי ינואר
חלק מהמענקים לעצמאיים ישולמו כבר בשבוע הבא ועל מנת לאפשר את ביצוע יתר התשלומים לזכאים בהקדם האפשרי, תובא התוכנית לאישור הממשלה ביום ראשון הקרוב