ענבל בן שטרית. Ofir Ben Shitrit

Ben Shitrit received support from Minister of Education , a Religious Zionist himself, who praised her voice on his page The family lives on the religious of
Ben Shitrit's mother told : "This is a punishment that we took upon ourselves, so that the girls in the institution will see that we will do something with the child" She enrolled at the religious girl's high school in

Ofir Ben Shitrit

In later interviews, she pushed back against the prohibiting , saying she thought it was more about modesty than an outright ban on singing.

2
סם בן שטרית
משנת היה מעורב בהפקתם של 38 סרטים בשיתוף רשתות הטלוויזיה, הדנים ביהדות מרוקו, ערכיה ותרבותה
ענבל בן שטרית
ב-2001 יזם את "ספר הזהב ל" כספר הרשמה והזדהות; נרשמו בו ראשי מדינה, ראשי מדינות ידידותיות, נבחרי עם, ראשי וחברי קהילות בתפוצות ונדיבי ואזרחים ישראלים אחרים
סם בן שטרית
ב-1981 ייסד בן שטרית את המועצה הציבורית להנצחת מעפילי אגוז
Ben Shitrit shook Gefen's hand to seal the deal I think you can combine Torah and music, and this is why I chose to come on the show
עצמותיהם של 22 הגופות הועלו ממרוקו לקבורה ממלכתית ב ב ב- בירושלים שימש כיושב ראש ועד שכונות ח'-ט', היה העורך של הביטאון "מבית ומחוץ" עד שנת 1970 , למד לתואר בוגר בחוג ל ב ועבד כ ל ול

Ofir Ben Shitrit

במשך כ-30 שנה עבד ב.

ענבל בן שטרית
הפדרציה מעניקה מדי שנה את אות "יקיר יהדות מרוקו" לדמויות מופת בעם ישראל; בין מקבלי האות היו ראש הממשלה 2002 , הרב הראשי לישראל 2003 , נשיא המדינה 2004 , שרת החינוך, התרבות והספורט 2005 , שקיבלה זאת "בשל אישיותה, נעימות הליכותיה, הופעתה הציבורית מעוררת הכבוד ויחסה הטוב לבריוֹת" , דירקטוריון 2007 , נשיא הקונסיטואר ב ז'אן פייר בונשארד 2008 , ויו"ר קבוצת IDB 2009 , האחים : ג'ו רפאל ואבי נקש 2010 , לאון ומשה אדרי 2011 , הרב משה ניסים דאדון-לונדון 2012
Ofir Ben Shitrit
יום לפני עלייתו נשא לאשה את אנט
Ofir Ben Shitrit
שיר שמתפתח לבלדת רוק בנוסח הג'ניס ג'ופליני