ברכי נפשי. בכתיב מלא

ח רחום וחנון יהוה; ארך אפיים ורב-חסד יג כרחם אב, על-בנים-- ריחם יהוה, על-יראיו
יח לשומרי בריתו; ולזוכרי פיקודיו, לעשותם כא ברכו יהוה, כל-צבאיו-- משרתיו, עושי רצונו

בכתיב מלא

כב ברכו יהוה, כל-מעשיו-- בכל-מקומות ממשלתו; ברכי נפשי, את-יהוה.

6
בכתיב מלא
ז יודיע דרכיו למשה; לבני ישראל, עלילותיו
בכתיב מלא
טז כי רוח עברה-בו ואיננו; ולא-יכירנו עוד מקומו
בכתיב מלא
טו אנוש, כחציר ימיו; כציץ השדה, כן יציץ
כ ברכו יהוה, מלאכיו: גיבורי כוח, עושי דברו; לשמוע, בקול דברו ה המשביע בטוב עדייך; תתחדש כנשר נעורייכי
יב כרחוק מזרח, ממערב-- הרחיק ממנו, את-פשעינו ו עושה צדקות יהוה; ומשפטים, לכל-עשוקים

בכתיב מלא

יא כי כגבוה שמיים, על-הארץ-- גבר חסדו, על-יראיו.

14
בכתיב מלא
ב ברכי נפשי, את-יהוה; ואל-תשכחי, כל-גמוליו
בכתיב מלא
ד הגואל משחת חייכי; המעטרכי, חסד ורחמים
בכתיב מלא