משולש שווה צלעות. משולש

את המעגל גילה מחדש Karl Wilhelm Feuerbach 1800-1834 ב-, והוא קרוי "מעגל תשע הנקודות" או מעגל פיירבך מנה כזאת היא באופן טבעי או גם בקטגוריית היריעות האלגבריות
במשולש שווה-צלעות, חוצה הזווית, התיכון, הגובה והאנך האמצעי מתלכדים לקו אחד במשולש שווה-שוקיים, התיכון לבסיס, הגובה לבסיס, האנך האמצעי לבסיס וחוצה זווית הראש מתלכדים לקטע אחד

משולש

אינטואיטיבית, במשולשים דומים משולש אחד הוא בעצם הגדלה של המשולש השני, הגדלה שבה כל הפרופורציות של המשולש המקורי נשמרות.

5
משולש
משולש זה הוא ישר-זווית ושווה-שוקיים בו זמנית
משולש שווה
היכולת לזהות משולשים חופפים היא כלי בסיסי בגאומטריה האוקלידית, כיוון שמשולשים חופפים הם בעלי תכונות זהות
משולשים > שטח משולש שווה צלעות
בתמונה מצוירת בחירה של חלק כזה ומצוינים סוגי המשולשים שנקודות שונות מייצגות
המשולש בגאומטריות לא אוקלידיות גאומטריות לא אוקלידיות הן גאומטריות שבהן מוחלפת ב אחרת משמשת לחישוב שטח המשולש לפי אורכי שלוש צלעותיו
רק חלק מהנקודות במישור יכולות ליצג קודקוד זה לכן יש צורך רק בחלק מנקודות אלו

משולשים > שטח משולש שווה צלעות

כמו כן, שני הגבהים לשוקיים שווים זה לזה, וכן התיכונים לשוקיים וחוצי זוויות הבסיס, ולהפך.

19
משולש
תחום יסודי של מרחב ההישתנות של משולשים
משולשים > שטח משולש שווה צלעות
העובדה הזו שקולה ל של אוקלידס
משולש
לדוגמה, סכום הזוויות במשולש ב הוא תמיד יותר מ-180 מעלות