צום יז בתמוז 2020. אחרי בנט ושקד: אבטחה הוצמדה גם לסילמן ואורבך

ומיד יקריב משיחנו קרבנות לה', ואחר זה תהיה תחיית המתים בכל העולם, ומי יכול להאריך באלו הדברים כי רזין הם ולא ניתנו ליגלות לכל אדם, רק עין בעין יראו בשוב ה' את שיבת ציון הוא שב לחזונותיו, והתהלך בחוצות איזמיר כמלך בראש תהלוכות גדולות
הרב הגיע בשנת 1665 להמבורג מ, שם שימש כרב הקהילה הספרדית, עד אשר פרצה בעיר מגפת והוא נמלט עם משפחתו להמבורג הילולת רבי שמעון בר יוחאי מאות אלפיע נוהגים לפקוד את קברו של רבי שמעון בר יוחאי בהר מירון, בל"ג בעומר, יום פטירתו

אחרי בנט ושקד: אבטחה הוצמדה גם לסילמן ואורבך

הודפסו "תיקונים" רבים שכללו סדרי תפילות ותחינות על פי הוראותיו של נתן העזתי.

9
אחרי בנט ושקד: אבטחה הוצמדה גם לסילמן ואורבך
הפריך במידה רבה טיעון זה, וגרס תחתיו שהתפשטות השבתאות בעולם היהודי כולו נבעה במישרין מן המתח המשיחי הרב שעוררה קבלת האר"י שנעשתה פופולרית בעשורים שקדמו להופעתו של שבתי צבי
אחרי בנט ושקד: אבטחה הוצמדה גם לסילמן ואורבך
שבתי צבי האמין כי הוא המשיח, ומאחר שהגיע זמן התגלותו הגיעה גם העת שבה יש לבטא את השם המפורש ככתבו
אחרי בנט ושקד: אבטחה הוצמדה גם לסילמן ואורבך
קריאה בספר הזוהר על פי המסורת, רבי שמעון בר יוחאי, הוא מחברו של ספר הזוהר
בנוסף, ידוע כי בט' באב , הכריז שבתי צבי על היותו בן ארבעים כדי למנוע מקרה נוסף של אדם שיכריז על עצמו כמשיח, הוטלו במזרח אירופה בידי הגבלות על לימוד הקבלה, ורק לאלו הבקיאים ב וב הותר ללמוד אותה כדי למנוע מאנשים לבוא לידי טעויות
יש התולים בכך את נישואיו הכושלים מסופר כי באיזמיר לבדה היו למעלה מ-150 מתנבאים

גינזבורג: תדאג לכולם גם

חיבור קבלי בשם "רזא דמהימנותא" שמייצג את יוחס בידי לשבתי צבי בשנותיו האחרונות, אולם פרופ' טוען כי מדובר בזיוף, וכי קרדוזו עצמו חיבר את הספר.

13
בעומר
בצעירותו למד שבתי אצל רבני איזמיר, רבי , ורבי יצחק די אלבה
ממשלת השמאל בראשות ולפיד ובנט קמה ללא רוב: רק 60 בעד
לאחר קריאת התורה ביים כאשר הוא תוקע בידיו ולא באמצעות , ולאחר מכן חירף וגידף במשך שעה ארוכה את רבני איזמיר שנכחו במקום ובראשם רבי , מחבר הספר "כנסת הגדולה", שלימים היה מראשי תומכיו
אחרי בנט ושקד: אבטחה הוצמדה גם לסילמן ואורבך
נתניהו הציע לבנט ולסער ראשות ממשלה, אז לנו אסור? הוא היה בנו השני של מרדכי צבי, סוחר ו, כנראה ממוצא , שהתעשר והיה לסוכן של סוחרים אירופיים
לאחר הדרשה הוציא חומש מודפס והכריז כי תעשה מתוכו, ולא מתוך כפי שההלכה דורשת על דמותו של כהן לא ידועים לנו פרטים רבים, אולם ידוע כי היה דמות ידועה בחוגי המקובלים במזרח אירופה, וכי שבתי צבי עצמו ידע על בואו הצפוי וציפה כי תמיכתו של כהן תגביר את התמיכה הציבורית בו
בדרכו לארץ ישראל, בשנת , עבר ב וב, בה הצליח לשבות בקסמו את שר האוצר היהודי, הצ'יליבי תוארו של ראש לאחר ביטול משרת ה"נגיד" דעה אחרת העלה רבי , והיא כי כהן דווקא האמין בשבתי צבי ונשלח על ידו אל הסולטאן על מנת ״לרדת אל הקליפות״ לפניו, אך הסולטאן לא הסתפק בשליח ושלח לקרוא לשבתי צבי עצמו

שבתי צבי

ממצרים המשיך שבתי צבי ל, בה עסק בסיגופים ובלימוד קבלה.

4
ממשלת השמאל בראשות ולפיד ובנט קמה ללא רוב: רק 60 בעד
גם האשכנזים, בחורים וזקנים, היו הולכים שמה אל בתי כנסיות הפורטוגיזי
שבתי צבי
ששפורטס, תלמיד חכם, נצר ל, יליד - שימש בגיל צעיר כרב בקהילות מרוקאיות נכבדות, אך נמלט בנסיבות לא ברורות מהשלטון המקומי
בעומר
במהלך יום זה התרחשו התנגשויות אלימות באיזמיר בין מאמיני שבתי צבי ובין מתנגדיו, בעקבות ידיעות שדלפו כי חלק מהרבנים מבקשים להרוג את שבתי צבי