בנק מזרחי הטבות. בנק מזרחי מספק הטבות נוספות לחיסכון לכל ילד

בבנק מיתגו את החיסכון בשם "ענבים לכל ילד", והם מספקים לחוסכים בחיסכון הזה גם הטבות לרכישת דירה וללימודים גבוהים
בנוסף, נציע הבנק מבצעים משתנים מידי חודש נניח שהחוסך מצליח לחסוך 25 אלף שקל, אזי הוא יקבל מימון של 50 אלף שקל בהנחה של 0

בנק מזרחי מספק הטבות נוספות לחיסכון לכל ילד

מ 5% , ורטהיימר 10% ועוד.

4
בנק מזרחי מספק הטבות נוספות לחיסכון לכל ילד
מספרי שירות לקוחות לפי נושא פניות הציבור: טלפון: 03-7549216 פקס: 03-5754452 כתובת למשלוח דואר: בית מזרחי-טפחות, רח' ז'בוטינסקי 7, רמת-גן, ת
בנק מזרחי מספק הטבות נוספות לחיסכון לכל ילד
חוץ מזה יינתן ללוקחי המשכנתאות עד פי 2 מסכום החיסכון שייצבר בתוכנית, במשכנתא לטווח של עד 25 שנה בריבית אטרקטיבית ריבית תעריפית פחות 0
בנק מזרחי טפחות
מעבר לכך, קרן החיסכון מובטחת, והזכאות להטבות נשמרת לחוסך עד גיל 25
במזרחי טפחות מסבירים כי פתיחת החיסכון אינה דורשת הגעה לסניף; ניתן לעקוב אחר החיסכון באתר האינטרנט של הבנק, וכמובן שהפיקדון ללא דמי ניהול המדינה משלמת את דמי הניהול לבנקים ולמנהלי קופות הגמל בפיקדונות התשואה צפויה להיות נמוכה יותר, אבל מנגד — בטוחה יותר
הכרטיס המעניק הנחות קבועות במגוון רשתות כדוגמת: ביתילי 4% ,א

בנק מזרחי מספק הטבות נוספות לחיסכון לכל ילד

.

15
בנק מזרחי מספק הטבות נוספות לחיסכון לכל ילד
בנק מזרחי טפחות
בנק מזרחי מספק הטבות נוספות לחיסכון לכל ילד