ימי מחלה בבידוד. בידוד

עובדים אחרים נדרשים להגיע למקום העבודה, אבל הם יכולים לנצל ימי חופש, ככל שנצברו, לאחר קבלת הסכמת המעסיק האם ניתן לפדות אותם בכסף? ה"מינוס" הזה יקוזז בעתיד לפי צבירת ימי המחלה של העובד
העובד יישא בעלות היומיים הראשונים והמדינה והמעסיקים יחלקו את העלות של יתרת הימים, כך שסך העלות תתחלק בין העובד, למדינה ולמעסיק לצערנו, המדינה מכרה היום את העסק הקטן בנזיד עדשים

דמי בידוד

לעובד - תקופת ההיעדרות לא תעלה על 12 ימים בשנה.

26
מדריך לעובדים בתקופת משבר הקורונה (זכות)
כלומר על-מנת שעובד יהיה זכאי לדמי מחלה, יש לוודא כי אכן צבורים לזכותו ימי מחלה
ימי מחלה לשוהים בבידוד עקב חשש להידבקות בקורונה
עובדי ענף המלונאות על-פי סעיף 33 ל עובדי הענף שהחלו את עבודתם לפני ה- 01
ימי מחלה לעובד שהוא או ילדו שהו בבידוד עקב חשש להידבקות בנגיף קורונה עד ליום 28.10.2020 (זכות)
הבידודים גמרו לי את ימי המחלה - מה עושים במצב כזה? הייתי חולה בימים שישי ושבת
אדם שבא ב"מגע הדוק" עם חולה קורונה מאומת לפיכך, עד למועד זה על המעסיקים לשלם דמי מחלה לעובדים הנדרשים להימצא בבידוד
כל העובדים רשאים לצבור עד 90 ימי מחלה למרות זאת, מעסיק שאינו המדינה או גוף מתוקצב תאגיד, רשות מקומית, מועצה דתית, בנק ישראל, חברה ממשלתית וחברה עירונית רשאי להודיע לעובד שההסדר המיטיב לא יחול על תשלום היום הראשון של הבידוד

תשלום דמי בידוד לעובד אשר שוהה בבידוד עקב חשש להידבקות בנגיף הקורונה או בשל חובת בידוד של ילדו החל מיום 29.10.2020 (זכות)

למשל עובדי קבלן חברות כוח אדם במגזר הפרטי יצברו 2 ימי מחלה לכל חודש עבודה, וכך גם עובדי שמירה ואבטחה, עובדי אולמות וגני אירועים ועובדי ענף המלונאות.

זכויות עובדים בימי קורונה
במקום זאת היה על העובד להציג למעסיק את שהוציא משרד הבריאות ולחתום על
בידוד
אחרי תקופת המחלה והבידוד ניתן לפטר עובד בכפוף להודעה מוקדמת ושימוע על-פי החוק
ימי מחלה לשוהים בבידוד עקב חשש להידבקות בקורונה
עובד יכול לשמור על הזכויות שצבר, גם אם הופסקה עבודתו והופסקו ההפרשות השוטפות לביטוח הפנסיוני, וזאת באמצעות או באמצעות