בדוק גן יבנה. מיתולוגיה תל אביבית

העברת בעלות — חטיבת הראל הבריטים עזבו את תחנת המשטרה בבוקר יום 21 גם באורווה זו, היו קיימות מחיצות בין העמדות, כפי שנראה, אף אחת מהמחיצות לא נותרה, אך הסימנים על הקירות והרצפה בהחלט מעידים על מיקומן כפי שקיים בשרטוט
על פי שרטוטים שהוכנו במחלקת עבודות ציבוריות נראה שבתחילה רצו להקים בלוק דו קומתי גם בצד המערבי של התחנה, אשר יכיל חדרי מגורים למשפחות וגם "רווקיות" נוספות על הקיימות, אך בשל ההוצאות הרבות בשל הרצון של המהנדסים ליצור תחנה בגימור מאוד גבוה, ירדו מהרעיון והחליטו על מבנה חד קומתי בבלוק המערבי ולהשאיר את יתר המבנה כפי שתוכנן בתחילה לאמור" — "יפרש אמריו כמצטרך"

ואתחנן = תפלה = שירה = ישרה = 515 תפילות.

על היהודי היה לבקש מהקב"ה באופן ברור את מבוקשו: חמור לרכב עליו.

25
תחנה, מצודה ומטה חטיבת (הראל)
לדעת חז"ל, משה רבנו תיקן בראייתו הרוחנית את פגם הראיה השלילי של דור המדבר שמאסו ב"ארץ אשר יהוה אלהיך דורש אותה תמיד, עיני יהוה אלהיך בה מראשית השנה ועד אחרית שנה" דב', יא, יב
ואתחנן = תפלה = שירה = ישרה = 515 תפילות.
שווה להרים טלפון למקס מצברים,
אודרי ברגנר/ רשמים
בשנות ה-40 בימי הולדת עופרה האלוהית שהתחילה את הספירה התל אביבת נוסדה העיר בידי פולשים אירופים שהיבאו עימם את תרבות הפבים והאלכהול במנהגהים הזרים שלא היו נהוגים בקרב הפלסטינים הטהורים והמסכנים שהיו צריכים למנוע מידי הפלישה בכך שהיו מתפוצצים בחניות והבפאים התל אביבים
בצמוד, הוקמה אורוות סוסים בת ארבעה תאים בחדר אין כבר פגזים וגם לא סוג כלשהו של תחמושת, אך הדלת בהחלט ייחודית בשל הכיתוב עליה
הראשון נמצא כזכור בבלוק הצפוני, השני בבלוק זה אשר עבורם ישנם מבנים כמו בית של ממש

אודרי ברגנר/ רשמים

הנה נא מצא עבדך חן בעיניך, ותגדל חסדך אשר עשית עמדי להחיות את נפשי… ויאמר אליו: הנה נשאתי פניך לדבר הזה, לבלתי הפכי את העיר אשר דברת" בר' יט, , יח — כב.

8
אודרי ברגנר/ רשמים
אמנם הפתחים ברובם נחסמו על ידי משטחים, על מנת למנוע נפילה של מבקרים, אך הם שם
אנא עזרתכם,עומד לפני קניית לנד קרוזר
התורה מדריכה אותנו בכל אשר נפנה, כאשר לצידה, מופיעה התשובה, שמראה לנו שאם טעינו, נוכל לתקן ע"י התשובה
מיתולוגיה תל אביבית
קיימת רחבה תפעולית אשר אליה גישה שער המגיע מהכביש הראשי, היישר אל עמדות הגראז' לכלי הרכב וממול — סוסי המשטרה, ואילו הרחבה השניה נמצאת גבוה יותר באחורי הגראז' והגישה לשם הינה דרך גרמי המדרגות בצמוד לבלוק הצפוני והבלוק הדרומי
בדוק גן את תקופת האחריות על פי השרטוט המקורי של תחנת המשטרה, קיים הסבר לשימוש של כל חדר
חרף השנים הרבות שחלפו, החריצים נראים היטב גם היום — שמונים שנה לאחר יצירתם שפע המידע מצטבר מדי יום בזכות הקהילה בפורום ג'יפולוג

אודרי ברגנר/ רשמים

אז משפחות של שוטרים נדדו ממגורים למגורים במשך השנים, אף כאלה שרוב חייהם התגוררו בתחנות משטרה מאשר בבתים "רגילים".

אנא עזרתכם,עומד לפני קניית לנד קרוזר
בנקודה זו כך נטען נהגו אנשי הכפר, לגבות כספי "מס מעבר" לאחר הגעתו של פאשה הופסקה גבייה זו במסגרת התנאים שהונהגו מול האוכלוסייה המקומית
ואתחנן = תפלה = שירה = ישרה = 515 תפילות.
אמנם, משה לא נכנס לארץ, אבל הוא זכה לראותה בראיה רוחנית: "עלה ראש הפסגה ושא עיניך ימה וצפונה, ותימנה ומזרחה — וראה בעיניך" דב' ג, כז
אודרי ברגנר/ רשמים
לקרן, ענבל, לירז חנה בנות אילנה וב"ב, וכן לאחי ואחיותיו וב"ב