בנק לאומי הלוואות. בנק יהב

בית המשפט הוסיף וקבע כי ראוי להחיל את הוראת סעיף 34 ב לחוק ההוצאה לפועל גם כאשר בעת עריכת העסקה לא היה איום בהגשת תביעה ועל כן במועד עריכתה לא היה מדובר בהברחת נכסים, כפי שאירע בענייננו אולם, מעשים אלו, באם התרחשו, התרחשו לכל המאוחר במהלך שנת 1993, דהיינו למעלה מעשר שנים לפני מועד הגשת התובענה
שירות חיוב קבוע ניתן גם לכרטיס לאומי קארד Multi תגידו להתראות לחרדות, הפתרון המושלם מחכה לכם ממש מעבר לדלת… מהן הלוואות חוץ בנקאיות? סכום ההלוואה המינימאלי הינו 2,000 ש"ח והמקסימאלי 50,000 ש"ח

בנק לאומי הלוואות

מטעמים אלו ובהתקיים "אותות מרמה" אותם מנה, קבע בית המשפט כי הדירה היא נכס השייך למשיבים 2 ו-3 ורישומה על שם המערערת הינו פיקציה.

17
בנק לאומי הלוואות
בשנת 1994 נטלה החברה בסך של 630,000 ש"ח ממגדל אחזקות בטוח ופיננסים בע"מ להלן: מגדל לצורך השקעה בפרוייקט בניה ולהבטחת החזרתה שיעבדה את הדירה
בנק יהב
הלוואה זו מאפשרת לכם לשנות את גובה ההחזר החודשי בכל חודש
לאומי קארד הלוואות
במסגרת התובענה שבכאן ביקש הבנק מבית המשפט להורות כי הדירה שייכת למשיבים 2 ו-3 מכוח הרמת מסך בינם לבין החברה וכן כי יש לראות במשיבים 2 ו-3 ובמערערת ישות משפטית אחת לעניין זה או לחלופין לקבוע כי מכירת הדירה למערערת היתה פיקטיבית
חשוב מאוד לא לזלזל בהחזרת הלוואה זו משום שזוהי הפרה של כלל חשוב, ולרוב הפרה זו "תזכה" אתכם בריביות גבוהות אשר יגרמו לכם להתחרט כי לקחתם הלוואה זו…כמו כל הלוואה אחרת אגב לפיכך, בהינתן שלא חלפו שבע שנים ממועד זה ועד למועד הגשת כתב התביעה, לא חלה התיישנות על התביעה
כן התבקש בית המשפט להטיל עיקול קבוע על הדירה מכוח סעיף 34 ב לחוק ההוצאה לפועל, תשכ"ז-1967 להלן: חוק ההוצאה לפועל לפיו אם שוכנע בית המשפט שמקרקעין שאינם רשומים על שם החייב הם של החייב הוא רשאי להצהיר על כך ולצוות על עיקולם הלוואות חוץ בנקאיות הינן הלוואות אשר ניתן ליטול יחסית בקלות, ללא סיבוכים מרובים ושני הצדדים יוצאים מרוצים

בנק לאומי הלוואות

כן ציין בית המשפט כי כבר במועד עריכת העסקה סביר שהיה למשיבים 2 ו-3 אינטרס ליצור "נכס מוגן" באמצעות רישומו על שם המערערת.

7
בנק לאומי הלוואות
חברת לאומי קארד מפעילה מספר כרטיסים המעניקים מגוון נרחב של הטבות והנחות בבתי עסק שונים בכל רחבי הארץ המוטו המלווה את פרסומי החברה זה מספר שנים הוא: "לפנק, לפנק ,לפנק"
לאומי קארד הלוואות
מה שנוח וטוב בשירותי הלוואות חוץ בנקאיות היא העובדה כי הלוואות אלו ניתנות במהירות, ללא בירוקרטיה רבה, ללא המתנה ארוכה לאישור הלוואה ולעיתים אף ללא ערבים, על מנת שתתאפשר ההלוואה אלא רק על ידי חתימה על חוזה רלוונטי שבו שני הצדדים חותמים על הסכם אשר מקובל על שני הצדדים
בנק לאומי הלוואות
עוד נקבע בהסכם כי דירות נוספות אותן תבנה החברה על הקרקע, ובהן הדירה, יהיו בבעלותה