נחש הנחושת. נחש הנחושת

נחש הנחושת היה פריט פולחני ב עד ימי המלך גם תפילת משה לא מרפאה את העם
יומם ירד עד שפת נהר ארנון, אשר עם כפר ערוער, ויעש לו חכה וישלך אותה המימה לציד בה את דגיו, ויהי יושב כל היום וחולם, ובערב עלה מבקעת גד על ראש הור ההר, ויפצל לו קנה רך ויעש לו חליל, ויהי מחלל על פי חלילו עד לראש האשמורה — אז שמע כל המדבר מסביב ויקשב את הקול הרך, ויעצור רגע את נשמת רוחו שם לג מא רד"ק: כתת נחש - יש אומרים שוחק וזורה לרוח, יש אומרים שלא נאסר בהנאה, כי משה רבינו ע"ה עשהו משלו, ואין אדם אוסר דבר שאינו שלו, ובדין שלא היה צריך לכתתו, אלא שטעו אחריו, כיוון שמצאו כתוב "וראה אותו וחי", וחשבו שהוא טוב לאמצעי, ובימי יהושפט היה עדיין לזכור הנס ולא עבדוהו, ולרז"ל מקום הניחו לו אבותיו להתגדר בו

נחש הנחשת / דוד פרישמן

.

11
פרשת חוקת
ורק פעם אחת מנעה ממנו
פרשת חוקת
וכלב עצל עמד על-יד המעיין האחד הנחרב, ותהיינה עיניו הטרוטות דומעות בלי מעצור, ולשונו תלויה החוצה מורידה ריר, ופתאום נבח, ויהיה הקול איום מאד, ועלה ההד מן ההרים מסביב, אחת ושתיים ושלוש, עד לחרדה, אז התנפל הכלב על-פני האדמה ויתגולל בתוך החול אחת ושתיים ושלוש, ואחר-כך השתער פתאום על עץ וישוך את קליפתו בחמת רעל
משה ונחש הנחושת
מקור ב מסופר, כי במהלך , קצרה נפשו, ואנשים מתוכו באו בטענות כלפי משה ואלוהים: "לָמָה הֶעֱלִיתֻנוּ מִמִּצְרַיִם לָמוּת בַּמִּדְבָּר? העם צריך לבוא אל משה אם מת עם רב, איך משה לא שם לב לבד? השימוש העיקרי של נחושת החל מסוף הוא ליצור מוליכי , המשמשים לייצור כבלי הולכת חשמל, , , ו, בשל המוליכות החשמלית הגבוהה שלה המתכת היחידה שלה מוליכות גבוהה מעט יותר היא , שמחירה גבוה בהרבה
וכל המחנה מן הקצה ועד הקצה ידע על המדייני הצעיר אשר לו העיניים החולמות ואשר רובץ העצב הרך על פניו תמיד ואשר עפים לו על ראשו התלתלים הצהובים כנחשים קטנים — ויהי מתהלך בקרב המחנה כחולם כל היום שם שם ט רש"ר הירש: וראה אותו וחי - ועל ידי זה יזכר את חסדי ה', שהפכו אצלו לשגרה יומיומית, כי אין דבר המסוגל להשיב את ההכרה בחסדי ה' ונפלאותיו התמידיים כידיעה על הסכנות האורבות בדרך החיים, ויד ה' מצילה אותנו תמיד
מלכים ב יח ד תלמוד בבלי: תנו רבנן, ששה דברים עשה חזקיהו המלך, על ג' הודו לו, ועל ג' לא הודו לו, על ג' הודו לו, גנז ספר רפואות והודו לו, כתת נחש הנחושת והודו לו נחושת מופיעים במרכזם של ו אחרים בעלי חשיבות עליונה: C קולט ה הסופי בתהליך ה ה , המוציאנין החלבון נושא ה השכיח ביותר באורגניזמים, אחרי

משה ונחש הנחושת

דמאי ח א רבי לוי בשם רבי חמא ב"ח והיה הנשוך אין כתיב כאן, אלא כל הנשוך, אפילו נשיכת כלב אפילו נשיכת נחש, ולא דמיא נשיכת כלב וראה, שנשיכת נחש שהוא ממינו, והביט, רבי יודה גוזריא בשם רבי אחא, נשיכת כלב שאינו ממינו וראה, נשיכת נחש שהוא ממינו והביט, ורבנן אמרי נשיכת כלב שאינו מחלחל וראה, נשיכת נחש שהוא מחלחל והביט.

8
נחש הנחושת
ובמותי לו רק ידעתי כי לא תמות עמי אהבתי
Hefkervelt : נחש הנחושת The International Symbol of Medicine
מלכים ב יח ג אבן עזרא: עשה לך - כדמות נחש שרף מנחושת, כי כן כתוב על נס, שיהיה גבוה ויראו אותו הכל
נחושת
מאז חידוש הכרייה במכרה נהרגו במקום 2 פועלים, מיכאל גלי וחיים ברמן