פאגי כניסה לחשבון. שירותי דיגיטל

לקוחות פרטיים יחידים, המנויים לשירות האון ליין ברמת שירות שלישית ומעלה בעלי סכום המלצה אישי למסגרת משיכת יתר באתר האינטרנט אשראי יוענק בכפוף לשיקול דעת הבנק ולהמצאת ביטחונות לשביעות רצונו
כל השירותים הכרוכים בקבלת שירותי ייעוץ השקעות מותנים בחתימה על הסכם ייעוץ מהיום תוכלו לשנות ולבטל מסגרת משיכת יתר באתר האינטרנט או באפליקציה ללא צורך בהגעה לסניף! לקוחות המבצעים פעולות במסגרות משיכת יתר במטבע ישראלי בלבד

שירותי דיגיטל

לקוחות בעלי חשבונות בהם זכויות החתימה בחשבון נתונות לכל אחד מבעלי החשבון בנפרד.

29
שירותי דיגיטל
פריים — "הריבית הבסיסית" הנקבעת על ידי הבנק ומשתנה מעת לעת
ניהול חשבונך
כיצד מקימים מסגרת משיכת יתר באמצעות אתר האינטרנט?
שירותי דיגיטל
אין לראות בפרסומים משום הסכמה או התחייבות למתן השירות בכלל ולמתן אשראי כלשהו בפרט
ביצוע פעולות באמצעים הישירים הינם בהתאם לקיום הרשאה מתאימה בחשבון

ניהול חשבונך

.

19
ניהול חשבונך
ניהול חשבונך
שירותי דיגיטל

ניהול חשבונך

.

26
ניהול חשבונך
שירותי דיגיטל
ניהול חשבונך