מטח. בנק ישראל

סל המטבעות מייצג את המחיר המצרפי שמשלמת ישראל על היבוא ומקבלת על היצוא ויש לו חשיבות מסחר במטבע חוץ נעשה בעיקר על ידי וגופים רשמיים אחרים ובדרך כלל נעשה באמצעות החלפת מטבע של מדינה אחת בזה של אחרת
נפח המסחר היומי הממוצע בסחר מטבעות גדל בהתמדה ומוערך בכארבעה , המסחר מתבצע באמצעות מחשבים, ומתנהל במשך 24 שעות ב 5 ימים בשבוע בימים שני עד שישי כולל החל משנת 2017 עבר שוק המט"ח הישראלי , והמסחר הפרטי מתבצע באמצעות חברה בעלת רישיון זירת סוחר

שערי המרות מטבע חוץ

מלבד עסקאות רגילות נסחרות גם , המשמשות להגנה מפני שינויים עתידיים בשערו של המטבע המבוקש.

24
שערי המרות מטבע חוץ
מלבד מסחר במט"ח על ידי גופים ממשלתיים, נפוץ היום מסחר ספקולטיבי פרטי באמצעות האינטרנט במט"ח, במטרה להרוויח משינויי השערים
מטבע חוץ
הדולר האמריקני הוא המטבע הדומיננטי בעולם: הוא נמצא בצד אחד של 89% מעסקאות המט"ח
בנק ישראל
נקבע על ידי המוכרים והקונים בשוק
במחצית השנייה של המאה ה-20 התקיים תהליך בו התמעטה ההתערבות הישירה של המדינות ושערי המטבעות נקבעו על ידי המוכרים והקונים בשוק ולא בהחלטות חד-צדדיות של הממשלות לעיתים מונהג גם , הנקבע על ידי גוף ממשלתי מוסמך
השקל נסחר כנגד הדולר, אירו, , ין ומספר מטבעות נוספים המטבעות השונים נסחרים בזוגות, כלומר יש שוק נפרד ל מול , שוק אחר ל מול דולר ושוק שלישי לין מול אירו

מטבע חוץ

נחשב לשוק הגדול וה ביותר בעולם, ומעורבים בו בנקים מסחריים, , , , ומוסדות אחרים.

17
מטבע חוץ
שער החליפין היה בתחילה קבוע ולאחר מכן התנייד בין גבולות
שערי המרות מטבע חוץ
נפח המסחר היומי, נכון ל- הוא 1,900 מיליארד
בנק ישראל
עוקב אחר שערו המצרפי של המשקלל את שערי המטבעות האלה לפי מידת הסחר הבינלאומי של ישראל עם המדינות השונות
כאשר השוק ב סגור, השוק ה או ה פתוחים ולהפך המסחר במט"ח מתבצע מסביב לשעון ב, , , וערים רבות נוספות
עד לאמצע היו נהוגים שערי חליפין קבועים שגובו על ידי המדינות ושונו על פי החלטות רשמיות כיום, לאחר מספר שלבים של , המסחר במט"ח מתנהל באופן חופשי, בדרך כלל ללא התערבות מצד בנק ישראל בשנת 2008 השתנתה מדיניות זו, בעקבות ירידה תלולה בשער הדולר, אשר גרמה נזק למספר קבוצות כדוגמת , נראתה התערבות נוספת

בנק ישראל

ריבית גבוהה, כפי שהייתה נהוגה בישראל בעבר, מושכת במטבע מקומי מחו"ל, אשר מגדילות את הביקוש למטבע וגורמות בכך לייסוף.

שערי המרות מטבע חוץ
על אזרחי ישראל נאסר בעבר להחזיק במטבע זר
בנק ישראל
אחריו משתרכים האירו עם 37% והין עם 20%
בנק ישראל
שער זה משתנה לאורך זמן, לעיתים באופן קיצוני בזמן קצר