הענן החינוכי. סביבת ענן לחינוך

מרחב למידה כיתתי מקוון Teams- הקצאת פעילויות, שיתוף סרטונים, תמונות, בחנים ועוד התהליך מאופיין בהקפדה על אבטחת מידע ופרטיות
סביבת הענן לחינוך Microsoft 365 מאפשרת לקיים תהליכים מתקדמים של הוראה, למידה והערכה מכל מקום, בכל זמן ובכל אמצעי קצה אפשר לקיים שיעור מקוון לכל תלמידי הכיתה ולהקליט אותו

אבטחת מידע וסייבר

חוץ מכתיבה בצ'אט אפשר לקיים שיחות וידאו בין המורה לתלמיד ובין תלמידים וגם שיחות קוליות.

17
סביבת ענן לחינוך
כך למשל מחברת הכיתה תומכת בעבודה בקבוצות, היומן מאפשר ניהול לוח מבחנים וPlanner ניהול משימות בפרויקט
סביבת ענן לחינוך
המורה והתלמידים יכולים לקיים שיחות בנושאי הלמידה בתוך ה"שיחות", ותלמידים יכולים לנהל צ'אט ביניהם
אבטחת מידע וסייבר
תהליך הפריסה מיועד להסתיים בכל הארץ עד תשפ"ב, 2022
בבתי ספר שמחוברים לסביבת הענן של מיקרוסופט 365, מומלץ עצמה, וכך לאפשר עבודה חלקה על קבצים בסביבת הלמידה וביישומים במכשיר לכל מחוז חשבון מיקרוסופט לחינוך מחוזי
קהל יעד: תלמידים ומורים מכל שכבות הגיל ותחומי הדעת, מיועד לבתי הספר המחוברים לסביבת הענן לחינוך של מיקרוסופט מה? המורה יכול לשלוח משימות לתלמידים באמצעות מטלות בתוך הכיתה הדיגיטלית סביבת ענן מייקרוסופט 365 לחינוך מאפשרת למידה היברידית ולמידה מרחוק באמצעות: 1

אבטחת מידע וסייבר

במקרים אלה בית הספר מימש את יכולות סביבת הענן לחינוך במהלך סדור רב שלבי בשיתוף של כלל הגורמים בבית הספר.

סביבת ענן לחינוך
הסביבה משמשת גם ברמה הפרטית - כלי הפרודוקטיביות, דוא"ל, יומן ויישומי ניהול המשימות כמו Planner מסייעים לתכנון ולעבודה יעילה של המורים ושל התלמידים
אבטחת מידע וסייבר
סביבת ענן לחינוך
אל teams ניתן לחבר יישומים אחרים מחבילת 365 לחינוך ומחוצה לה