מור אזור אישי. קופת גמל להשקעה

קופת גמל להשקעה היא מכשיר השקעה המיועד לכל מי שרוצה להשקיע בבורסה ובשוק ההון, גם ללא ידע מוקדם, וליהנות מניהול השקעות מקצועי של מנהלי הקופה, בהתאם לטווח ההשקעה ולאופי של החוסכים אין באמור התחייבות להשגת תשואה כלשהי
הכספים המופקדים נשארים נזילים וניתנים למשיכה בכל עת אם תבחרו למשוך את הכסף לפני גיל 60, תוכלו לעשות זאת בכל עת בהתאם למפורט בהמשך באופן מלא או חלקי תוך תשלום מס על הרווחים, וללא תשלום קנסות משיכה או יציאה

קופת גמל, קרן השתלמות, חיסכון לכל ילד

איך ניתן לבצע הפקדה במור גמל והשתלמות? על מנת לעשות זאת יש לפנות לחברה אליה אתם רוצים להעביר את הקופה, ולאחר מילוי הטפסים וחתימתם, הקופה אליה אתם מעוניינים לעבור, תשלח לקופה המעבירה את הבקשה על מנת להשלים את הליך הניוד של הכספים.

11
קופת גמל, קרן השתלמות, חיסכון לכל ילד
לחסוך בקלות ובגמישות לכל מטרה חיסכון באמצעות קופת גמל להשקעה מאפשר ליהנות מניהול השקעות מקצועי, תוך שמירה על נזילות מלאה של החיסכון
קופת גמל, קרן השתלמות, חיסכון לכל ילד
העברה כפופה לתקנון הקופה ולהוראות הדין
קופת גמל להשקעה
מור קופות גמל בע"מ "מור גמל" הינה חברה המנהלת קופות גמל ועוסקת בשיווק פנסיוני ולה זיקה למוצרים המנוהלים על ידה
מה היתרון בהפקדה בתכנית גמל להשקעה? קופת גמל להשקעה מספקת גמישות מקסימלית בביצוע הפקדות חד פעמיות או חודשיות בסכומים קבועים או מזדמנים עד לתקרת ההפקדה השנתית מור גמל נבחרה על ידי עיתונאי הביטוח והפיננסים ובכירי ענף הביטוח לגוף הגמל וההשתלמות של שנת 2020 של עדיף
המגבלה היחידה לפתיחת הקופה היא סכום ההפקדה השנתי שעומדת כאמור על כ-70,000 שקלים בשנה נכון לשנת 2021 התקרה עומדת על 70,913 ש"ח על פי הקבוע בחוק, את הכספים המופקדים בקופת גמל ניתן למשוך כקצבה חודשית או כהיוון קצבה כלומר סכום חד פעמי החל מגיל 60, על ידי העברתם לקופה המשלמת לקצבה, בכפוף להוראות הדין

קופת גמל, קרן השתלמות, חיסכון לכל ילד

שינוי המסלול יתבצע תוך עד שלושה ימי עסקים למעט 3 הימים הראשונים בתחילת כל חודש , בכפוף לתקנון הקופה והוראות הדין.

קופת גמל להשקעה
במילים אחרות, אתם אלו שתחליטו האם למשוך את הכספים לאורך תקופת החיסכון או לחילופין — להשאיר את החיסכון בקופה ולמשוך אותו לאחר גיל 60 כקצבה חודשית פטורה ממס הכנסה וממס רווחי הון, וזאת על ידי העברתו לקופת גמל לקצבה ובהתאם להוראות הדין
קופת גמל, קרן השתלמות, חיסכון לכל ילד
כן, ניתן לפנות בכל שלב למור גמל בטלפון 074-7811200 או במייל , לבקש למלא בקשה בכתב על מנת לבצע העברה בין מסלולים בהתאם להעדפות ההשקעה שלכם
קופת גמל, קרן השתלמות, חיסכון לכל ילד