הרב יהושע שפירא. יהושע יצחק שפירא

אלא ללמדך: כל שיודע אות אינו יודע מופת, וכל שיודע מופת אינו יודע אות' כולל מעשיות קצרות גם מרבנים שאינם מ
החזיר להם רבי אייזל: 'כך נאה לי וכך נאה לו' תמה ואמר: 'הללו מעולם האמת הם באים, ורגליים אין להם כשקר'

יהושע יצחק שפירא

לאחר שהרב , מחבר "נודע בשערים", עבר לכהן כרבה של החליפו ר' אייזל חריף כרבה של.

16
יהושע יצחק שפירא
נכדו, זלמן שפירא בן יחיאל , הביא את החיבור לבית הדפוס בדפוסי הצילום
השיר החדש של הרב יהושע שפירא
ישיבת רמת גן, מבית איגוד ישיבות ההסדר, ידועה בין השאר בהשפעתה הגדולה על עולם הניגון של הציונות הדתית
השיר החדש של הרב יהושע שפירא
התלהבות התלמידים לא ידעה גבול, ועל כן הוחלט לקחת את את החיות של ההתוועדות עם הניגון ולהוציא אותה לציבור הרחב
כונה ר' אייזל חריף על שכלו החריף ולשונו החדה כולל , דברי ו מרבנים ובהם משלים וחידודים
וחתנו זה הפך בפני עצמו לגאון ידוע בדורו יצאו שני דפוסי צילום בירושלים תשכ"ט וברוקלין תשנ"ו יחד עם "עצת יהושע" ו"מרבה עצה", כשבברוקלין נוספו 24 עמ' שבהם מפתח חדש

יהושע שפירא

לאחר זמן מסוים נואש ר' אייזל למצוא תלמיד שיתרץ את הקושייה והלך.

2
יהושע שפירא
פעם אחת קינטרו החסידים אותו ואמרו לו: 'בוא וראה, שכוחו של אדמו"רנו גדול מכוחך שלך
השיר החדש של הרב יהושע שפירא
הרב יוסף שלופר למד ב אצל , ור' אייזל חריף הגיע בתקופה שלמד שם למצוא בה חתן לבתו
הרב יהושע שפירא Archives
כיהן מאוחר יותר כרבה של , אך עזב בגלל מחלוקות עם ה שהוא היה ממתנגדיהם החריפים, וב החל לכהן כרבה של