רשות החברות הממשלתיות. נבחרת הדירקטורים

במסגרת האיתור נקבעה לנשים ו כך שבסוף הליך האיוש הנבחרת מנתה 53% נשים ו-10% בני מיעוטים מקבילם של שפר והר-אבן מנכ"ל אלביט מערכות, השתכר ב-2018 שכר גבוה פי 7 של 711,00 שקל לחודש
עד 2020 כיהן עו"ד יעקב קוינט כמנהל רשות החברות הממשלתיות הסיבות לזינוק המטאורי היו הכנסת רכיב הטבה לרכב לתוך השכר, תוספת שכר שניתנה לעובדים במסגרת הסכם קיבוצי חדש ובונוס שחולק לעובדים

נבחרת הדירקטורים

הדירקטוריון קובע את המדיניות והמטרות של החברה, תקציביה, איוש עובדים, פרסום דוחות ומינוי בכירים בחברה.

4
נבחרת הדירקטורים
הפרופילים הם: ניסיון ניהולי-עסקי, מומחיות חשבונאית ומומחיות משפטית
נבחרת הדירקטורים
הבונוס השנתי הממוצע למנכ"ל חברה ממשלתית עמד ב-2018 על 115,792 שקל לעומת בונוס ממוצע של 1
מי שיאני השכר בחברות הממשלתיות ומה השכר הממוצע לעובד?
מתוכם עד כה אוישו מעל 200 משרות בחברות השונות
בין החברות נכללות חברות גדולות כמו , ו, , ועוד בהמשך, על פי החלטת ממשלה ב קמה "לשכת חברות" במשרד האוצר שתפקידה היה לפקח על החברות הממשלתיות
הממשלה הטילה על הלשכה שורה ארוכה של תפקידים שגרמה למספר שרים להתלונן בטענה כי אלו סמכויות שאמורות להיות בהחזקתם תפקיד נוסף של הרשות הוא מיקוד אחזקות המדינה בחברות הללו

נבחרת הדירקטורים

בין היתר נדרש ניסיון ניהולי מוכח של לפחות חמש שנים ב נוסף על בתחומים רלוונטיים.

רשות החברות הממשלתיות
כתוצאה מכך ירד פער השכר בין עובדי החברות הממשלתיותוכלל המשק לפי 2
רשות החברות הממשלתיות
אולם בשל העובדה שחלק ניכר משכר העובדים משולם כתוספות שאינן מוכרות לפנסיה, מדורגים עובדי חברת החשמל רק במקום ה-12 בדירוג השכר הפנסיוני עם גמלה ממוצעת של 12,789 שקל השווה למחצית השכר לעובד הפעיל
רשות החברות הממשלתיות
ה הסדיר לראשונה את המבנה ואת הפיקוח על חברות ו בבעלות המדינה והבדיל בין חברות ממשלתיות לבין חברות פרטיות ומעורבות, הגדיר קריטריונים לדירקטורים הממונים מטעם המדינה
נוסף על דו"ח זה, מפרסמת הרשות בכל שנה שני דו"חות: דו"ח פעילות הרשות ודו"ח על החברות הממשלתיות עצמן: בדו"ח השנתי על החברות הממשלתיות מרוכזים הפעילות הכלכלית השוטפת של החברות הממשלתיות לאותה שנה לרבות: הדוחות הכספיים של החברות, הפרטות, שינויים מבניים ומצבת זכויות המדינה בכל אותן חברות חברות הנמלים והתעשייה האווירית מובילות ברמות השכר שהן משלמות לעובדיהן ושולטות ברשימת שיאני השכר בחברות הממשלתיות: בין 15 מקבלי השכר הגבוהים ביותר בחברות הממשלתיות ישנם שישה נציגים לתעשייה האווירית, חמישה נציגים לחברת נמל חיפה, שלושה לנמל אשדוד ואחד לחברת החשמל
בפעם הראשונה מקום המדינה הגשת מועמדות לנבחרת הדירקטורים התנהלה באופן פתוח וחשוף בכפוף לעמידה בקריטריונים מקצועיים שנקבעו מראש בנפרד עבור גברים, נשים ובני מיעוטים מינוי של ויועץ משפטי לחברה ממשלתית מחייב את אישור הרשות

נבחרת הדירקטורים

בחברות הממשלתיות הועסקו ב-2018 כ-53 אלף עובדים והוצאות שכרם הגיעו במצטבר ל-18.

29
רשות החברות הממשלתיות
גידול שנתי דו-ספרתי בשכר רשמו גם עובדי נתיבי ישראל 13
נבחרת הדירקטורים
לאורך השנים, עלה תפקידה של הרשות והשתנה המיקוד שלה בהתאם למנהלי הרשות בין מיקוד בהפרטות ובניהול פורטפוליו החברות הממשלתיות, מיקוד כגוף רגולטורי ומיקוד בפיתוח העסקי ובייעול העסקי של החברות כפונקציית בעלות אקטיבית
רשות החברות הממשלתיות
לדוגמה, היו מקרים בהם כמעט שליש מההצעות למינויים בדירקטוריונים נפסלו בשל וזיקה פוליטית אסורה ואף רווחה תופעה של הצעת מועמדים שניסיונם ומומחיותם כלל לא תאמה לנדרש מדירקטור המכהן בחברה ממשלתית