سلم ياحب. Stream Aryam

Show personalized content, depending on your settings• Personalized content and ads include things like more relevant results and recommendations, a customized YouTube homepage, and ads that are tailored to your interests
You can also visit g Deliver and maintain services, like tracking outages and protecting against spam, fraud, and abuse• Improve the quality of our services and develop new ones• Deliver and measure the effectiveness of ads• Google uses and data to:• Personalized content and ads can be based on those things and your activity like Google searches and videos you watch on YouTube

اغنية تعب الشوق • البوم موهوم • جوزيف عطيه

.

26
وعدي الو مهما بقي عني بعيد كلمات
سلم ياحب علي غاب عني وراح كلمات
جوزيف عطية كلمات أغنية تعب الشوق

Facebook

.

Facebook
اغنية تعب الشوق • البوم موهوم • جوزيف عطيه
جوزيف عطية كلمات أغنية تعب الشوق