אמריקן איירליינס מניה. מניית אמריקן אקספרס

בעקבות כך מעלים בברקליס את הרווח הנקי השנתי למניה ל-3
בהתאם לכך מתעדכן מחיר היעד כלפי מעלה ב-8% ל-51 ד' מ-47 ד' בהמלצה הקודמת, הדירוג נותר על 'תשואת יתר' כמו כן סבורים האנליסטים כי אמריקן אקספרס תציג ב-2009 רווח למניה של 75 סנט, נמוך מאוד מקונצנזוס האנליסטים אשר צופה רווח של 1

טיסות אמריקן איירליינס

מובהר בזאת כי לאנליסטים הממליצים עשוי להיות עניין בחברות עליהן הם ממליצים.

טיסות אמריקן איירליינס
הינה על אחריות המשתמש באתר בלבד
טיסות אמריקן איירליינס
קבלת החלטה כלשהי על סמך נתון כלשהו המופיע באתר האינטרנט של "גלובס"
מניית אמריקן אקספרס

טיסות אמריקן איירליינס

.

מניית אמריקן אקספרס
מניית אמריקן אקספרס
מניית אמריקן אקספרס