יחידה מעורבת. יחידות מובחרות

באותה שנה אוחדו ו יחס"פ של ל בעקבות זאת ביצעו לוחמי היחידה לראשונה ירי טילים מדויק והשמידו מטרות של הארגון בלבנון
ייעודם הוא לבצע , ולכן הם מאורגנים, מצוידים ומאומנים לצורך זה ביחידות קטנות ורב תכליתיות בסף הקורס, תקופת חניכה הנמשכת מספר חודשים

יחידות מובחרות

יחידות מיוחדות נבדלות מיחידות נבחרות אחרות בכוח אדם משלב האיתור והגיוס וכלה בתהליכי הכשרה ארוכים ומורכבים , בשימוש באמצעי לחימה ומערכות המפותחים במיוחד ובמבנה ארגוני שונה מיחידות רגילות.

27
יחידה מעורבת (סדרת טלוויזיה)
ב-4 באוקטובר דיווחו שבכוונת הסורים לפתוח במלחמה כוללת ועל הוראת הצבא הסורי לתושבי אזור החזית, שלא להתקרב לקו הגבול החל מבוקר 5 באוקטובר יום לפני פרוץ המלחמה
יחידה מעורבת (סדרת טלוויזיה)
מבצע קדש בין הפעולות הבולטות של יחידה 504 בתקופה שקדמה לפרוץ הקרבות בסיני, ניתן למנות את - חיסולם של ראשי ה ביולי 1956
יחידת מיתר
סדירה כל חטיבה ממיינת את לוחמיה בגיבוש ליחידות החטיבתיות — פלס"ר סיירת , פלחה"ן יחידת החבלה החטיבתית ו"" יחידת החטיבתית
הדו"ח תורגם לעברית על ידי סרן , ויצא לאור בשם "מאחורי הפרגוד" בהוצאת קרון ביקש שבסיסי הקת"ם ישכנו במתקנים אזרחיים, וכי לא תתאפשר גישה של סוכנים או קציני מודיעין של יחידות צה"ל אליהם
הפלמ"ח הצמיח דור של מפקדים ותרם ליחידות המובחרות השפעה רבה, יחסית לגודלן, על כלל הכוחות המזוינים הוקמה מחדש בנובמבר 2016 כסיירת של

יחידת מיתר

שבויים ראשונים נתפסו כבר ביום הכיפורים אחה"צ על ידי שנלחמה במארב קומנדו מצרי בציר הצפוני.

22
יחידה מעורבת (סדרת טלוויזיה)
סדירה תפקידן להוביל את הלחימה של חטיבותיהן
יחידה מעורבת (סדרת טלוויזיה)
על שמה הוקם גדוד שמשון של
יחידה מעורבת (סדרת טלוויזיה)
בבוקר יום הכיפורים, כשנודע על פרוץ המלחמה, החלה היחידה בגיוס כל מערך המילואים שלה ושיבוץ חוקרי השבויים חקש"בים לכוחות הלוחמים
כל דמות בסדרה מביאה למסך את עולם הערכים שלה יחד עם קונפליקט אישי המעלה בטירונים סימני שאלה במסגרת הצבאית ומחוצה לה בעת הקמת הפלוגה היו בה ארבעה: אברהם ארנן, , יוסי מרגלית ודליה המזכירה
צוותי היחידה פעילים בכלל הגבולות ובאיסוף מודיעין חזותי על האויב הוא פורש יריעה רחבה יותר מזו שנגולה לפנינו עד כה בנושא זה: הדיונים בין מדינות ערב לפני החלטת או"מ ב-29 נובמבר 1947 ולאחריה, ההחלטות הסודיות שנתקבלו בדיונים אלה, הערכת מפקדי הצבא את עצמתו הצבאית של היישוב היהודי בארץ, והערכתם את האמצעים הדרושים להם להשגת הכרעה, תיאור מהלכי המלחמה, חילוקי הדעות וגורמי הכישלון הסופי"

יחידות מובחרות

חטיבת מילואים מובחרת המשמשת ככוח התקפי מיוחד בעל אמצעים מיוחדים.

11
יחידה מעורבת (סדרת טלוויזיה)
לאחר מלחמת ששת הימים התמזגה יחידה 560 שעסקה בחקירת שבויים, לתוך יחידה 154
יחידת מיתר
בדרום סיני, דרומית לראס סודאר הנחיתו המצרים כ-2 פלוגות קומנדו — קציני בסיס משנה אבו רודס של היחידה חברו לפלוגת צנחנים ושבו את מירב הכח שהונחת
יחידה 504
בשנת הוקמה כחלק מ, לצורך לחימת נגד ארגון ה ב שבדרום