בקשה למינוי אפוטרופוס. מינוי אפוטרופוס

על בית המשפט לשמוע את עמדת החסוי בדבר הבקשה למינוי אפוטרופוס, אם החסוי מסוגל להבין וניתן לברר את עמדתו על אף תחולתו הרחבה של ייפוי כוח מתמשך, ישנן פעולות שמיופה הכוח לא יהא מוסמך לבצע, אלא אם כן הוסמך לכך מפורשות בייפוי הכוח, כדוגמת ביצוע פעולות במוצר פנסיוני; מתן הלוואות שעולות על 100,000 ש״ח ועוד
יש לפרט גם על תחומי האחריות של האפוטרופוס, האם מדובר במינוי כללי, לגוף או לרכוש אפוטרופוס שאינו של קטין או של פסול-דין חייב לדאוג לענינים שנמסרו לו על-ידי בית המשפט

מינוי אפוטרופוס

במידה וחלילה ההורים אינם בחיים ונותרו ילדים קטינים יש למנות אפוטרופוס אשר ידאג לענייניהם.

25
תהליך הגשת בקשה למינוי אפוטרופוס
בקשה למינוי אפוטרופוס — נעזרים באנשי המקצוע הנכונים על מנת לוודא כי הבקשה תוגש בצורה הנכונה ותתקבל על ידי בית המשפט, חשוב יהיה להיעזר בשירותיו של עורכי הדין אשר בעלי ניסיון בתחום ויאפשרו להשלים את ההליך בצורה המסודרת והמהירה ביותר
בקשה למינוי אפוטרופוס
אפוטרופוס לגוף אחראי על ענייניו האישים והפיזיים של האדם לו מבוקש המינוי, כדוגמת טיפולים רפואיים, מקום מגורים ועוד
בקשה למינוי אפוטרופוס
מינוי אפוטרופוס לצורך ביצוע פרוצדורה רפואית דחופה במקרים בהם נדרש מינוי אפוטרופוס בשל טיפול רפואי דחוף, ניתן להגיש בקשה למינוי אפוטרופוס זמני לצורך הטיפול הרפואי המוצע
ההבדל בין אפוטרופסות לבין ייפוי כוח מתמשך ייפוי כוח מתמשך הוא הליך המתבצע ע״י האדם עצמו, בעודו בעל כשרות משפטית וזאת לצורך מינוי אדם אחר או מספר אנשים אחרים לפעול בשמו בעניינים שונים, ליום בו לא יוכל לפעול בעצמו לאחר סיום הפרוצדורה הרפואית הספציפית וההליכים הנלווים יסתיים מינויו של האפוטרופוס
במקרים בהם מצא בית המשפט כי נדרש למנות לחסוי אפוטרופוס, אך לא נמצא מבין קרובי המשפחה אדם ראוי, יוכל למנות בימ״ש גורם אחר אשר בעיניו ראוי וכשיר לשמש כאפוטרופוס תמונה להמחשה unsplash ©"מרכז מידע רעות", כל הזכויות שמורות לבית חולים שיקומי רעות ת"א © "מרכז מידע רעות" הוא אתר אינפורמטיבי בלבד

מינוי אפוטרופוס

בית המשפט הורה כי ״תיקון מס׳ 18 לחוק הכשרות והאפוטרופסות קובע כי יש להימנע ממינוי אפוטרופוס כאשר הופקד ייפוי כוח מתמשך.

26
מינוי אפוטרופוס
כניסתו לתוקף של ייפוי הכוח מתמשך תעשה רק במועד בו חדל הממנה להבין בדבר, באותו עניין שלגביו ניתן ייפוי הכוח המתמשך
מינוי אפוטרופוס
כל הפניה שתעשה ממרכז מידע אינה מהווה המלצה וידוע כי מרכז מידע אינו אחראי
בקשה למינוי אפוטרופוס
במקרה כזה הבקשה מועברת לעיון שופט תורן, אשר מוסמך ליתן צו זמני או אפילו קבוע באופן מיידי