בכור לוי. בכור לוי (1974

האב מברך ברכת המצוות: "בָּרוּךְ וכו' אֲשֶׁר קִדְּשָׁנוּ בְּמִצְוֹתָיו וְצִוָנוּ עַל פִּדְיוֹן הַבֵּן, ו: בָּרוּךְ וכו' שֶׁהֶחֱיָנוּ וְקִיְּמָנוּ וְהִגִּיעָנוּ לַזְמַן הַזֶּה" הכהן מברך על גביע יין
לאור התנאים המתוארים לעיל, מצוות הפדיון אינה שכיחה ורבים ב לא זוכים לקיימה אם האם פונה לקיים פדיון הבן לבנה, כותב הרב כי יש להושיב, בתחילת טקס הפדיון, שלושה גברים כבית דין, ובאפשרותם למנות את האם עצמה לקיים את המצווה

עצומה

הכנסת האורחים וההתקבלות על ידי צעירי המושבה הרשימו מאוד את בכור לוי.

25
בכורות ד א
משום דכתיב אך פדה תפדה את בכור האדם ואת בכור הבהמה הטהורה תפדה: אלא אמר רבא
בכור לוי (1974
אהרן אייזנברג, ראש ועד המושבה, הציע למורה הצעיר להצטרף לצוות ההוראה של בית-הספר ברחובות
עצומה
כמו כן, נקשר קשר רומנטי בינו לנחמה הרשנזון, בת הדור השלישי למייסדי רחובות
בכור לוי נולד בכ"ג באדר תרמ"ט 1889 בעיר העתיקה בירושלים, למשפחת ס"ט-ים שהתגוררו שם מאות שנים, כנראה מימי גירוש ספרד בימי ילדותו יצאה המשפחה לגור מחוץ לחומות
בסיום היום תתקיים פעילות חווייתית בכור לוי בא לבית-הספר בראשית המאה ה-20 ועבר בו 2 מלחמות עולם ואת מלחמת השחרור, על המשברים הכרוכים בכך

שנת הלימודים

מרישא דקתני והכהנים והלוים פטורין לא קשה מידי דאיכא לפרש פטורין מלקדש פטרי חמוריהן קאמר ולא פטורין הן עצמן אבל פטרו משמע פטרו אינהו: ועוד אם איתא.

19
שנת הלימודים
לוח הימים הארוכים והחופשות בצהרונים יפורסם בהמשך משרדי הצהרונים: 08-6320415 משרדי גביה, תשלומים והחזרים: 08-6683890 דוא"ל: zaharonim ironitr
צהרון בכור לוי
ב-1938 ארח בית-הספר כינוס ספורטיבי מחוזי של כל בתי-הספר שבדרום
בכור לוי
בערך בזמן הגיעו של בכור לוי לרחובות, התייצב המצב החינוכי בבית-הספר וחילופי המורים התכופים הסתיימו