קבר רבי שמעון בר יוחאי. קבר

כל אותן 12 שנה היו שניהם כאשר כל גופם מכוסה עד צווארם, ורק בזמן ה יצאו מהחול והתלבשו כשהוכנסה המיטה למערה, שמעו קול בתוך המערה: זה האיש מרעיש הארץ, מרגיז ממלכות, כמה מקטרגים ברקיע נשקטים ביום הזה בשבילך
מידע זה לגבי מיקום קבר הרשב"י ובנו אלעזר נחשב לכמעט ודאי, בשונה מזיהוי של כמה אתרי קבורה וציונים של קדושים אחרים, שהתגלו ברבות השנים ברחבי הגליל ידוע על 632 צדיקים הקבורים שם והזוכים לביקור של אלפי נשים ממרוקו ומחו''ל הבאים להדליק מדורות ולהתפלל בקרבת קיברות הצדיקים

קבר

שָׁמַע רַ' פִּינְחָס בֶּן יָאִיר חֲתָנוֹ וְיָצָא לִקְרָאתוֹ.

13
תפילה על קבר רבי שמעון בר יוחאי
והישמעאלים ימלאו הבורות שלהם וכליהם מים
קבר רבי שמעון בר יוחאי ומירון
כָּל יוֹם הָיְתָה אִשְׁתּוֹ מְבִיאָה לָהֶם פַּת וְכַד שֶׁל מַיִם וְסָעֲדוּ
קבר רבי שמעון בר יוחאי
שתים עשרה שנה ישבו במערה עד שמת הקיסר
כך גם התורה מלמדת אותנו, כיצד להפוך את העולם החומרי לאנרגיה רוחנית ובעצם, גם יצירתו הקבלית של רבי שמעון, "הזוהר" — נקראת על שם קרינתו של האור האגדה מספרת כי כשייפול משקוף המבנה יבוא המשיח, אולם בעת המודרנית חיזקו את קורות האבן בבטון, שלא תיפולנה חלילה
שלא יאמרו כי בחסרון הסתלקתי מן העולם מתי להגיע: בעיקר בי"א בחשוון יום פטירת רחל אבל גם בי"ז בתמוז עד ט' באב ימי "בין המיצרים" בהם, לפי המסורת, רחל מתפללת על בניה

רבי שמעון בר יוחאי

יושב ראש ועד המושב , השיב שמדובר בדרך פרטית בבעלות המושב ולפיכך עומדת להם זכות הקביעה מי יעבור בה.

קבר
אולם האפוטרופסים על הקבר התנגדו לכל שינוי במבנה
קבר רבי שמעון בר יוחאי במירון
הכי משתלם: קבר רבי יהודה בר אלעאי איפה זה: צפת מי הצדיק: רבי יהודה בר אלעאי, המוכר במשנה ב"רבי יהודה"
תפילה על קבר רבי שמעון בר יוחאי
והה"ר יונתן שאגי"ש העיד לי שבשנה הא' קודם שהלכתי אני אצלו ללמוד עם מוז"ל שהוליך את בנו הקטן שם עם כל אנשי ביתו ושם גילחו את ראשו כמנהג הידוע ועשה שם יום משתה ושמחה
בסמוך לקבר רבי יהודה בר אלעאי גדל עץ זית אשר לפי האגדה, כל מי שהיה לוקח חתיכה קטנה ממנו ושם בכיסו זכה לממון רב אורך המסלול: קילומטר וחצי של דילוג בין נקודות
הלך יהודה בן גרים, שישב עמהם, וסיפר את הדברים עד שנשמעו למלכות ותחון זכות אבות וזכות כל הצדיקים והחסידים

בעומר ורבי שמעון בר יוחאי

פתח רבי יהודה ואמר: כמה נאים מעשיה של אומה זו! מבית-הכנסת נשקף נוף יפה על הסביבה.

7
קבר
בספרות הקבלה מחולקים שבעת השבועות של ספירת העומר ושבעת הימים שבכל שבוע ושבוע בהתאם לשבע "ספירות" עליונות שבהם נאצלת ההנהגה של הקב"ה בעולם
תפילה על קבר רבי שמעון בר יוחאי
אמר לה: מה לי לבית אביך? וצעקו כולם כאן פתחו את פיהם: 'ר' שמעון ר' שמעון, מאחר שאתה אדם גדול בעולם וחשוב, וגם שמענו מפי אבותינו מחשיבותך וגם בעינינו אתה חשוב, פתח פתחך! חגיגות ל"ג בעומר כיום בחגיגות ל"ג בעומר, מדליקים יהודים בכל רחבי הארץ מדורות, שבאות לסמל את האש האדירה, שהקיפה את רבי שמעון בר יוחאי
רבי שמעון בר יוחאי
אמרו: אצבע של יהודים נכנסה לכאן